Tulevaisuuden työelämän starat

Erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen tukemista.

""

Tulevaisuuden työelämän starat- hankkeen kohderyhmänä ovat erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, joiden työllistyminen on haasteellista. Hankkeen aloitus oli 1.4.2019 ja hanke päättyy 30.6.2021

Tämä hanke on valmisteltu yhteistyössä ammatillisten erityisoppilaitosten ja ammatillisten oppilaitosten kanssa, joissa on erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Hankkeen osa- toteuttajat ovat: Kiipulasäätiö sr, Kouvolan seudun ammattiopisto, Ammattiopisto Spesia Oy, Invalidiliitto ry, Hengitysliitto ry, Ammattiopisto Luovi.

Toisen asteen koulutuksessa on käynnissä suuri murros ja muutosvaihe. Työelämän osaamisvaatimukset ja oppimisen kulttuuri muuttuvat. Työelämäyhteistyöllä ja työpaikalla tapahtuvalla osaamisen hankkimisella on entistä suurempi rooli koulutuksessa. Uudet työtavat, työtehtävät ja ammatin kuvaukset ja se mitä ymmärrämme työksi muuttuvat. Koulutuksen tulee vastata työelämän ja yksilön tarpeisiin ja huomioida työelämän muutokset.

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia työelämälähtöisiä ja sisäistä yrittäjyyttä tukevia oppimisympäristöjä, parantaa kohderyhmän työllistymisvalmiuksia, opiskelijoiden motivaatiota, minäpystyvyyttä sekä työnhaku- ja työelämätaitoja.

Kouvolan seudun ammattiopisto osallistuu hankkeessa työpaketteihin 2 ja 3.

Työpaketti 2: Valmiina työelämään

Hankkeen kokonaistavoitteena on kohderyhmän opiskelijoiden parantuneet työelämävalmiudet, joita on tuettu Valmiina työelämään- valmennuksen kautta. Kouvolan seudun ammattiopiston osahankkeen tavoitteina ovat:

  1. Opiskelijoiden työelämävalmiuksien ja tulevaisuuden työelämätaitojen kehittäminen
  2. Työelämäyhteistyön uudet muodot tukemassa opiskelijoiden sijoittumista ja työllistymistä

Työpaketti 3: Osaava ohjaus ja tuki

Hankkeen kokonaistavoitteena ovat alueellisesti luodut kumppanuusverkostot erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen tukemiseen, osatyökykyisten työllistymisen tukemisen ohjausosaamisen lisääntyminen verkostoyhteistyön myötä. Kouvolan seudun ammattiopiston osahankkeen tavoitteina ovat:

  1. Uraohjauksen ja sen toimintatapojen kehittäminen ja konkretisoiminen 
  2. Erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita koskevan ohjausosaamisen kehittäminen
  3. Opiskelijoiden valmistumisen jälkeisen ohjauksen kehittäminen

Osahankkeessa keskitytään neljään tutkintoon 1) Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja 2) Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvon kuljettaja, 3) Ravintola ja cateringalan perustutkinto, kokki 4) Sosiaali- ja terveysala, lähihoitaja

Hankkeen toteutusaika on 1.4 2019-30.6 2021 ja hankkeen kokonaiskustannukset ovat 678 642 euroa ja Kouvolan seudun ammattiopiston osa- hankkeen osuus on 50 268 euroa.

Lisätietoja: Kirsi Ruuskanen, 020 615 8176, kirsi.ruuskanen@ksao.fi