Newlog

Tavoitteena ratkaisu logistiikka-alan murrokseen ja uudenlaisia toimintatapoja työllistämisen varmistamiseksi.

1.1.2020 – 31.12.2021

NEWLOG -hankkeella tavoitellaan ratkaisua logistiikka-alan voimakkaaseen murrokseen. Kasvu- ja rakennemuutoksiin kehitetään uudenlaisia toimintatapoja työllistämisen varmistamiseksi koulutusten avulla.

Hankkeessa on tarkoitus vahvistaa osaamista ja tuoda valmiuksia muuttuviin työtehtäviin logistiikan eri toiminta-alueilla.

Lisäksi alan työnkuvat ovat muuttuneet huomattavasti aiemmasta. Tähän tarvitaan laadukasta ja osuvaa koulutustarjontaa, jossa kyetään huomioimaan digitaalisuuden tuomat haasteet.

Hankkeen tavoitteena on parantaa työllisyyttä ja alan osaamista seuraavin osatavoittein:

1. Kartoitetaan työelämän osaamistarpeita, joilla selvitetään osaamisvajeita logistiikka-alan osaamista.

2. Luodaan uudenlaisia ratkaisuja osaamisen varmistamiseksi automatisoituvassa ympäristössä.

3. Kehitetään yksilön opiskelu-, työelämä- ja muutosvalmiuksia yhteistyössä työelämän kanssa sekä yksilöllisiä opiskelu- ja urapolkuja.

4. Aktivoidaan asiatuntijavaihtoa työelämän ja oppilaitoksen välillä.

5. Kehitetään logistiikka-alan koulutusten tarjoajien ja työelämän yhteistyötä ja verkostoja.

Hankkeen tavoitteiden mukaisesti tuloksena ja vaikutuksina

1. Saadaan tietoon ennakoivasti millaista osaamista logistiikka-alalla tarvitaan tulevaisuudessa.

2. Saadaan kehitettyä osaamistarpeiden mukaista sekä tutkinto- että ei tutkintotavoitteista koulutusta erilaisten oppimisympäristöjen avulla. Koulutussisällöt ovat muunnettavissa ja hyödynnettävissä erilaisissa yritys- ja opiskelijatarpeissa.

3. Toteutetaan malleja yksilön muutosvalmiuksien vahvistamiseen muuttuvassa työympäristössä ja urapolkujen luomisessa.

4. Opettajien työelämäosaaminen päivittyy vastaamaan työelämän osaamistarpeita.

5. Saadaan aikaan logistiikan asiakkuuksien ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto.

Hankkeen kohderyhmänä ovat logistiikka-alan yritysyhteistyökumppanit, heidän työntekijänsä sekä logistiikka-alalle hakeutuvat, kouluttautuvat henkilöt ja myös työssä omaa osaamistaan kehittävät henkilöt.

Hankkeen toteuttajina ovat Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto Varia, Hyria Koulutus Oy ja Kouvolan kaupunki/Kouvolan seudun ammattiopisto.

Yhteystiedot:

hankevastaava Niina Kansikas, p. 020 615 4976, niina.kansikas(at)ksao.fi

hankeassistentti Taru Horppu, p. 020 615 1345, taru.horppu(at)ksao.fi