Läpi-VETO

Laadunhallintajärjestelmien toimivuuden edistäminen, laatukulttuurin arviointi ja parantaminen, laadunhallinnan tietoisuuden lisääminen.

Hankeaika: 1.1.2020-31.12.2021

Hankkeen tavoitteina ovat:

1 Laadunhallintajärjestelmien toimivuuden edistäminen

2 Verkoston organisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden laatukulttuurin kehittymisen arviointi ja parantaminen

3 Tietoisuuden lisääminen laadunhallinnasta erityisesti opiskelijoiden ja työelämän kannalta

4 Asiakaspalauteprosessin vaikuttavuuden parantaminen

5 Tunnistaa ja jakaa verkoston organisaatioiden hyviä käytäntöjä sekä koulutuksen järjestäjien välinen vertaisoppiminen

Toimenpiteet:

Kartoitetaan ja tarvittaessa uudistetaan toimintajärjestelmän prosesseja ja menettelytapoja laadunhallinnan näkökulmasta. Luodaan toimintamalli laadunhallintajärjestelmän toimivuuden seurantaan.

Toteutetaan laatukulttuurin arvioinnit Q-KULT -menetelmällä ja tulosten analysoinnin pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelmat. Hankeverkoston lisäksi organisaation laatukulttuuri arvioidaan hankkeessa mukana olevissa yhteistyöoppilaitoksissa Harjun oppimiskeskuksessa ja Itä-Karjalan kansanopistossa.

Muokataan Q-KULT -työväline opiskelijoille ja työelämälle soveltuvaksi arviointivälineeksi. Pilotoidaan muokattu arviointityöväline opiskelija- ja työelämäryhmillä.

Selvitetään asiakaspalautteiden keräämis-, käsittely- ja hyödyntämisprosessit. Laaditaan toimintamalli saadun tiedon käsittelyyn, jakamiseen ja hyödyntämiseen sekä niiden pohjalta tapahtuvaan kehittämiseen. Perehdytetään työelämää valtakunnallisen työelämäpalautteen käyttöönotosta.

Hankkeen koordinaattorina toimii Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami, osatoteuttajina KSAOn lisäksi Saimaan ammattiopisto Sampo sekä Etelä-Savon ammattiopisto Esedu. Muut yhteistyökumppanit: Harjun oppimiskeskus ja Itä-Karjalan kansanopisto.

Kohderyhmä: osallistuvien organisaatioiden johto, henkilöstö ja opiskelijat sekä työelämän edustajat.

Lisätietoja:

hankevastaava Riikka Kaasalainen, p. 020 615 6766, riikka.kaasalainen(at)ksao.fi

hankeassistentti Paula Filppu, p. 020 615 5508, paula.filppu(at)ksao.fi