Kenelle VALMA on tarkoitettu?

 • Perusopetuksen päättäneet ja muut ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat, työttömät työhakijat, vanhentuneen tai puutteellisen ammattitaidon omaavat, erityistä tukea tarvitsevat sekä maahanmuuttajataustaiset koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt, jotka eivät ole löytäneet sopivaa koulutuspaikkaa.
 • Nuoret ja aikuiset, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen koulutukseen siirtymiseksi.
 • Koulutukseen tulevien maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisilla ja vieraskielisillä henkilöillä tulisi olla suomen kielen taito riittävällä tasolla, että he pystyvät hyötymään valmentavan koulutuksen opiskelusta.

Koulutuksen sisältö

 • Ammatilliseen koulutukseen valmentavan Valma-koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä eli yksi lukuvuosi (vähimmäistavoite 30 osp).
 • Opinnot sisältävät eri koulutusaloille tutustumisia KSAOn eri toimipisteissä ja työpaikoilla.
 • Koulutus muodostuu useista valinnaisista koulutuksen osasta ja opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma.
 • Erityistä tukea tarjolla sitä tarvitsevalle opiskelijalle.

Koulutuksen aikana opiskelija

 • Tutustuu monipuolisesti ammatillisen koulutuksen opiskeluun ja koulutusaloihin
 • Löytää itseään kiinnostavat jatko-opintomahdollisuudet ja tutustuu niihin lähiopetuksessa ja työelämässä
 • Kehittää omia oppimisen valmiuksiaan ja vahvistaa osaamistaan jatko-opintoja varten
 • Kehittää kielitaitoa toisella asteella vaadittavalle tasolle
 • Voi yksilöllisten edellytysten mukaan suorittaa ammatillisen perustutkinnon tai ammattitutkinnon tutkinnon osia ja mahdollisesti korottaa joitakin peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja, kielet ja matematiikka.

Hakeminen

Katso tarkemmat hakuajat www.opintopolku.fi. Opiskelijat valitaan haastattelun ja mahdollisen kielikokeen perusteella. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun.

Päivitetty 7.10.2021