Kenelle

Haluatko laajentaa ja syventää osaamista vanhustyössä? Vanhustyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu vanhustyössä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Tutkinnon suorittaminen antaa valmiuksia toimia oman työsi asiantuntijana. Voit suorittaa tutkinnon oman työn ohella.

Työtehtävät

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suoritettuasi työskentelet erilaisissa sosiaali- ja terveysalan vanhustyön tehtävissä oman työsi asiantuntijana. Sinulla on syvällistä osaamista vanhuksen ja hänen läheistensä tukemisessa, vanhustyön laadun kehittämisessä ja vastuuhenkilönä vanhustyössä toimimisessa. Työsi perustuu eettisesti sisäistettyihin periaatteisiin ja laajaan tietopohjaan.

Opiskeleminen KSAOssa

Vanhustyön erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat:
• Vastuuhenkilönä vanhustyössä
• Toiminta asiakaspalveluverkostossa
• Ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan yksi:
• Sairaan ikääntyneen hoitaminen
• Muistioireisen ikääntyneen tukeminen
• Yrittäjänä vanhustyössä
• Kuolevan ihmisen hoitaminen

Koulutukseen on terveydellisiä vaatimuksia. Koulutukseen hakeutumisen
esteitä ovat mm.

  • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • tuki-ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Katso terveydentilavaatimukset tästä

Opiskelumaksu

Osallistumismaksu on 300 € sekä mahdolliset pätevyyskorttimaksut. Maksuja ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa. Osallistumismaksun voi maksaa erissä sopimuksen mukaan.
Oppisopimusopiskelijat maksavat vain mahdolliset pätevyyskorttimaksut.

Lisätietoja

Päivitetty 10.6.2021