Kenelle

Koulutus on suunnattu turvallisuusalasta kiinnostuneille, nuhteettoman taustan omaaville henkilöille. Koulutus soveltuu myös jo työssä oleville henkilöille, jotka haluavat suorittaa turvallisuusalan ammattitutkinnon.

Opiskeleminen KSAOssa

Koulutuksen kesto määräytyy yksilöllisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneilla on laaja-alaiset valmiudet työskennellä vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan eri tehtävissä.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Vartijan koulutus
 • Pelastustoiminta

Valinnaiset tutkinnon osat (valittava 4):

 • Toiminta eri vartiointimuodoissa
 • Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö
 • Tilannehallinta
 • Järjestyksenvalvonta
 • Kaupan turvallisuustoiminta
 • Turvatarkastus
 • Henkilösuojaus
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta
 • Sammutus- ja pelastustoiminta
 • Turvallisuusalan esimiestoiminta
 • Arvokuljetustoiminta

Opiskelumaksu

300 € ja mahdolliset pätevyyskortti- ja viranomaismaksut. Osallistumismaksua ei palauteta opintojen keskeytyessä.

Oppisopimusopiskelijat maksavat ainoastaan mahdolliset pätevyyskortti- ja viranomaismaksut. Lisäksi opiskelijat hankkivat omalla kustannuksellaan tarvittavan opiskelumateriaalin.

Lisätietoja

Hakijoilta edellytetään suomen kielen taitotasoa B1.2. Kaikille hakijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, tehdään kielitesti.

Päivitetty 10.6.2021