Kenelle

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä kehitysvammaisten ihmisten parissa. Voit myös syventää jo olemassa olevaa osaamistasi, jolloin tutkinto avaa sinulle uusia näkökulmia omaan työhösi, laajentaa ammattitaitoasi sekä antaa sinulle uutta tietoa kehitysvammaisuudesta ja alasta.

Koulutukseen on terveydellisiä vaatimuksia. Koulutukseen hakeutumisen
esteitä ovat mm. :

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vammat tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä tehtävissä toimimisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Katso terveydentilavaatimukset tästä

Työtehtävät

Kehitysvamma-alan ammattilainen tukee kehitysvammaisen henkilön hyvinvointia, elämänhallintaa ja itsemääräämisoikeutta: edistää mahdollisuuksia hyvään, yksilölliseen elämään.

Työpaikkasi voi olla asumisyksikössä, kuntoutuskeskuksessa, perhekodissa, koulussa, henkilökohtaisena avustajana ja päivätoimintakeskuksessa.

Opiskeleminen KSAOssa

Opiskelu on monimuotoista. Opiskelupaikka on KSAOn Utinkatu 44 toimipiste.

Koulutus on mahdollista toteuttaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Jos sinulla on tutkinnon perusteiden edellyttämä ammattitaito hankittuna, voit suorittaa tutkinnon näyttöinä ilman tutkintokoulutusta.

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista ja valinnaisista tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat

 • Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla
 • Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen
 • Vuorovaikutus ja kommunikointi

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi

 • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa
 • Sosiokulttuurinen työ kehitysvamma-alalla
 • Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta
 • Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Opiskelumaksu

Opiskelumaksu on 300 €. Maksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa. Koulutus on mahdollista toteuttaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelumaksua ei peritä.

Lisätietoja

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, niin hänet kutsutaan kielikokeeseen. Kielitasovaatimus on B1.2.

Päivitetty 10.6.2021