Perhepäivähoidon osaamisala

Toimitko jo lasten perhepäivähoitajana ilman tutkintoa, mutta haluaisit päivittää osaamisesi tutkinnoksi? Tee nykyinen osaamisesi näkyväksi suorittamalla kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perhepäivähoitajan osaamisala. Samalla saat uusia eväitä ja vertaistukea työhösi. Perhepäivähoitajana toteutat monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimit vastuullisena kasvattajana. Suunnittelet ja toteutat tavoitteellista varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa.

Tutkinnon suorittaneena osaat toimia myös erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Osaat ohjata sekä yksilöä että ryhmiä. Tunnistat erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat ja osaat tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Tuet ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Tunnistat, ennaltaehkäiset ja puutut kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Huolehdit toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.

Kasvatuksen osaamisala

Kasvatuksen osaamisala soveltuu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneille, esim. lähihoitajille ja lastenohjaajille, jotka haluavat täydentää osaamistaan kasvatuksen alalla.

Tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Hän osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Hän noudattaa työssään eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja. Hän osaa hyödyntää työssään erilaisia malleja ja menetelmiä.

Tutkinnon suorittanut tukee ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä tukee yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Hän tunnistaa, ennaltaehkäisee ja puuttuu kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Tutkinnon suorittanut osaa ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaa tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Hän huolehtii toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.

Kasvatuksen osaamisalan suorittaja kykenee toimimaan uusimpien kasvatus- ja ohjausalan tavoitteiden ja säädösten mukaisesti erityisesti varhaiskasvatuksessa. Hän osaa hyödyntää monipuolisesti erilaisia työmenetelmiä ja kykenee toimimaan vaativissakin ympäristöissä moniammatillisessa yhteistyössä.

Sisältö ja laajuus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen lähipäiviä (pyritään järjestämään iltaisin tai viikonloppuisin), etäopetusta, verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. Koulutus kestää 1,5–2 vuotta. Voit myös suorittaa ammattitutkinnon sijaan osia tutkinnosta täydennyskoulutuksena. Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon kokonaislaajuus on 150 osaamispistettä.

Perhepäivähoidon osaamisalan sisältö

Pakolliset tutkinnon osat 90 osp:

  • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osaamispistettä
  • Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa, 30 osaamispistettä
  • Toimiminen perhepäivähoitoympäristöissä, 40 osaamispistettä

Tutkintoon sisältyy lisäksi kaksi valinnaista tutkinnon osaa (yhteensä 40 osaamispistettä), joista valitaan yksi, sekä vapaavalintaisia 20 osaamispistettä

Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 40 osaamispistettä tai tutkinnon osa: lapsen, kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen kasvatus ja ohjausalan tai sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta ja vapaavalintaisia 20 osaamispistettä

Kasvatuksen osaamisalan sisältö

Pakolliset tutkinnon osat 90 osaamispistettä

  • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osaamispistettä
  • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 40 osaamispistettä
  • Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa 30 osaamispistettä

Vapaavalinnaisia tutkinnon osia 60 osaamispistettä. Valinnaiset tutkinnon osat täydentyvät. Ne voivat olla myös osia perustutkinnoista tai joltain toiselta alalta tai korkeakouluopintoja

Päivitetty 10.6.2021