Lähihoitaja

Lähihoitajat työskentelevät erilaisissa hoidon- ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä.

Lastenohjaaja, nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Lastenohjaajat työskentelevät varhaiskasvatuksen tehtävissä, huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän voi työskennellä myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoito ja huolenpitoa.

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Työ on eri-ikäisten ohjaus, opastus ja tukityötä, jonka painopiste on osaamisen lisääminen, kansalaistoiminta ja monikulttuurinen työ. Alalla painottuvat harrastus ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen.

Turvallisuusvalvoja

Ammatissa tarvitaan hyvää fyysistä kuntoa ja vuorovaikutustaitoja. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla rikosoikeudellisesti nuhteeton tausta. Turvallisuusalalla opiskelu on urheilu- ja liikuntapainotteista.

Päivitetty 16.4.2021