Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Toimitilahuoltaja

Toimitilahuoltaja tekee ylläpito- ja perussiivous-, tekstiilinhuolto- sekä ateriapalvelutehtäviä ja toteuttaa muita asiakkaiden tarvitsemia palveluja. Opinnoissa keskeistä on kestävän kehityksen edistäminen ja ekologisuus.

Kodinhuoltaja

Kodinhuoltajan tuleva työpaikka voi olla päiväkoti, koti, palvelukoti tai kodinomainen laitos. Työhön voi kuulua siivousta, vaatehuoltoa, ateriapalveluita, asiakkaan avustamista esimerkiksi ruokailussa ja pukemisessa. Kodinhuoltajan työhön kuuluu myös erilaiset asiointitehtävät, kuten käynti postissa, pankissa tai kaupassa.

Alan vaatimukset

 • Ammatissa tarvitaan oma-aloitteisuutta, suunnittelutaitoa, tarkkuutta, huolellisuutta ja vastuullisuutta.
 • Työssä on osattava arvioida itsenäisesti tilanteita ja ratkaista ongelmia.
 • Toimitilahuoltajan ja kodinhuoltajan on kyettävä sekä itsenäiseen työskentelyyn, että ryhmätyöhön.
 • Ammatissa korostuu asiakaspalvelutaidot ja työturvallisuuden hallinta.
 • Työ edellyttää hyvää fyysistä kuntoa.

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta, kahdesta osaamisalan valinnaisesta tutkinnon osasta, valinnaisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, koostuen ammatillisista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Yhteiset tutkinnon osat ovat: viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Tutkinnon pakolliset osat

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen

Toimitilahuollon osaamisala, toimitilahuoltaja

 • Perussiivouspalvelut
 • Ylläpitosiivouspalvelut

Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja

 • Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen
 • Kotisiivouspalvelujen tuottaminen

Valinnaisia tutkinnon osia ovat mm.

 • Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut
 • Piha-alueen ja huonekasvien hoito
 • Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen
 • Vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen
 • Terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelut
 • Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut
 • Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut
 • tai yksi tutkinnon osa perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (esim. huonekasvien huoltaminen)

Koulutus muodostuu lähi-, etä- ja verkko-opinnoista sekä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Opiskelijoiden kanssa tehtävä henkilökohtainen opintosuunnitelma ohjaa opintojen kestoa ja lähiopetuksen sisältöä sekä tutkintotilaisuuksia, jotka suoritetaan aidoissa työtehtävissä työpaikalla tai oppilaitoksessa.

Koulutukseen voivat hakea myös maahanmuuttajat. Suomen kieltä opiskellaan tarvittaessa koko koulutuksen ajan ammattiopintojen ohessa.

Hakijat kutsutaan haastatteluun ja valintakokeeseen sekä mahdolliseen kielitestiin. 

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Päivitetty 1.11.2021