Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala

Kenelle

Kiinteistönhoitajana teet kiinteistöjen palvelusopimusten mukaisia työtehtäviä sekä teknisten järjestelmien huoltotöitä. Sinulla on asiakaslähtöinen palveluosaaminen sekä laaja-alainen käsitys kiinteistön elinkaareen vaikuttavista tekijöistä. Kykenet arvioimaan ovatko kiinteistön käyttöolosuhteet hoitosopimusten mukaiset.

Osaat käyttää alan työvälineitä ja -koneita, oikeita työmenetelmiä ja valita kiinteistöhoitajan työssä käytettävät materiaalit kohteen ja työtehtävän mukaan. Sinulla voi olla erityisosaamista mm. ilmanvaihtokoneiden huollosta, kiinteistön toimintakunnon arvioinnista, kiinteistöautomaation käyttämisestä, ulkoalueiden hoidosta ja LVI-järjestelmien huollosta.

Työtehtävät

Työskentely-ympäristönä ovat erilaiset kiinteistöt. Oman erityispiirteen antavat tilojen käyttäjät, jotka ovat usein läsnä työn aikana. Toimit tehtävissäsi asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja tuloksellisesti. Teet palvelutehtäviä laadukkaasti ja siten lisäät omalla toiminnallasi kiinteistöpalvelualan arvostusta.

Opiskeleminen KSAOssa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jolloin osaamista hankitaan oppilaitoksessa, työpaikalla ja itsenäisesti opiskellen. Opiskelijan kanssa tehtävä henkilökohtainen opiskelujen kehittämissuunnitelma (HOKS) ohjaa opintojen kestoa ja lähiopetuksen sisältöä sekä tutkintotilaisuuksia, jotka suoritetaan aidoissa työtehtävissä. Koulutuksessa opiskellaan mm. kiinteistönhoitajan tehtävien kokonaisvaltaista hallintaa, teknisten järjestelmien ymmärtämistä, työturvallisuutta ja asiakaslähtöistä toimintaa. Opiskelupaikka on KSAOn Utinkatu 85 toimipiste. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Pakolliset osat

  • asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
  • kiinteistön yleishoito ja valvonta
  • kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen

Valinnaisia osia mm.

  • ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito
  • kiinteistöautomaation käyttäminen
  • piha- ja ulkoalueiden hoitaminen
  • LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito
  • koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla

Jos sinulla on kiinteistöpalvelujen perustutkintoon vaadittava osaaminen hallinnassa, voit osoittaa ammattitaitosi näytöissä ilman valmistavaa koulutusta.

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Päivitetty 1.11.2021