Kenelle

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät erityisruokavalioiden parissa, haluavat suorittaa erikoisammattitutkinnon ja kehittää omaa ammatillista osaamista. Koulutukseen osallistuvalta edellytetään työpaikkaa.

Opinnot kestävät noin 1,5 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Työtehtävät

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut dieettikokki työskentelee toimipaikan dieettikokkina tai erityisruokavalioista vastaavana kokkina.

Opiskeleminen KSAOssa

Opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa kartoitetaan aiemmin hankittu osaaminen. Opinnot koostuvat työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta, verkko-opinnoista ja kontaktiopinnoista.

Koulutus on monimuotokoulutusta painottuen alan työpaikoilla tapahtuvaan työssä oppimiseen. Ammattitaito ja osaaminen osoitetaan näytöissä omalla työpaikalla. Jos sinulla on jo tutkinnon perusteiden edellyttämä ammattitaito, voit myös suorittaa tutkinnon ilman tutkintokoulutusta. Opiskelupaikka on KSAO, Salpausselänkatu 57, Kouvola.

Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta sekä valinnaisista tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat

Erityisruokavalioiden toteuttaminen ammattikeittiössä

Yksi valinnaisista tutkinnon osista tulee valita valinnaiset tutkinnon osat 1 -vaihtoehdoista ja valinnaiset tutkinnon osat 2 -vaihtoehdoista tulee valita vähintään 50 osp.

Valinnaiset tutkinnon osat 1

Valinnaiset tutkinnon osat 2

Opiskelumaksu

Opiskelijamaksua on 300 € ja sitä ei palauteta opintojen keskeytyessä. Koulutukseen voi osallistua myös oppisopimuksella. Oppisopimusopiskelijoille koulutus on maksuton.

Lisätiedot

Opiskelijat valitaan haastattelujen perusteella.
Ryhmäkoko on vähintään 10 opiskelijaa.

Päivitetty 10.6.2021