Matkailupalvelujen tuottaja

Matkailualan perustutkinto on tarkoitettu sinulle, joka haluat oppia työskentelemään matkailun asiakaspalvelussa vaikka erilaisissa majoituskohteissa tai ohjelmapalveluissa. Olet innovatiivinen, yhteistyökykyinen, kansainvälinen, ulospäinsuuntautunut ja sinulla on hyvä paineensietokyky. Olet joustava ja valmis työskentelemään myös iltaisin ja viikonloppuisin, sekä palvelemaan myös vieraalla kielellä. Tutustu matkailualan perustutkintoon.


Kokki

Kokin koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat oppia toteuttamaan asiakkaiden toiveita valmistamalla heille maukasta, laadukasta ja kauniisti esille laitettua ruokaa. Olet innovatiivinen, yhteistyökykyinen ja sinulla on hyvä paineensietokyky. Olet joustava ja valmis työskentelemään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tutustu ravintola- ja catering-alan perustutkintoon.


Toimitilahuoltaja, kodinhuoltaja

Toimitilahuoltaja tekee ylläpito- ja perussiivous-, tekstiilinhuolto- sekä ateriapalvelutehtäviä ja toteuttaa muita asiakkaiden tarvitsemia palveluja. Opinnoissa keskeistä on kestävän kehityksen edistäminen ja ekologisuus.

Kodinhuoltajan tuleva työpaikka voi olla päiväkoti, koti, palvelukoti tai kodinomainen laitos. Työhön voi kuulua siivousta, vaatehuoltoa, ateriapalveluita, asiakkaan avustamista esimerkiksi ruokailussa ja pukemisessa. Kodinhuoltajan työhön kuuluu myös erilaiset asiointitehtävät, kuten käynti postissa, pankissa tai kaupassa. Tutustu puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoon, toimitilahuoltaja, kodinhuoltaja.


Kiinteistönhoitaja

Kiinteistönhoitajana teet kiinteistöjen palvelusopimusten mukaisia työtehtäviä sekä teknisten järjestelmien huoltotöitä. Sinulla on asiakaslähtöinen palveluosaaminen sekä laaja-alainen käsitys kiinteistön elinkaareen vaikuttavista tekijöistä. Kykenet arvioimaan ovatko kiinteistön käyttöolosuhteet hoitosopimusten mukaiset. Tutustu puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoon / kiinteistönhoitaja.


Elintarvikeala

Koulutus on tarkoitettu elintarvikealan tehtävistä kiinnostuneille henkilöille. Elintarvikealan perustutkinnossa voit valita oman kiinnostuksesi mukaan osaamisalan. Osaamisalavalinnat teet heti opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Koulutuksen sisältö ja kesto määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) perusteella. Aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon. Tutustu elintarvikealan perustutkintoon.


Erityisruokavaliopalveluiden erikoisammattitutkinto

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät erityisruokavalioiden parissa, haluavat suorittaa erikoisammattitutkinnon ja kehittää omaa ammatillista osaamista. Koulutukseen osallistuvalta edellytetään työpaikkaa. Tutustu erityisruokavaliopalveluiden erikoisammattitutkintoon.


Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Onko sinulla jo useamman vuoden työkokemus puhtauspalvelualalta, mutta tutkinto puuttuu? Oletko oma-aloitteinen, reipas ja sinulla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä asiakaspalvelutaitoja? Tule suorittamaan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto monimuotokoulutuksena. Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä osaamisalasi mukaisesti monipuolisissa asiakaskohteissa esimerkiksi teollisuudessa, sairaaloissa, myymälätiloissa ja oppilaitoksissa. Tutustu puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon.


Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen esimiestehtävissä, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan yrittäjinä tai haluavat suorittaa erikoisammattitutkinnon ja kehittää omaa ammatillista osaamista ja edetä esimiestehtäviin. Koulutukseen osallistuvalta edellytetään työpaikkaa tai mahdollisuutta harjoitella esimiestehtäviä laajasti. Tutustu puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkintoon.

Päivitetty 28.9.2021