Puuteollisuuden perustutkinto

Kenelle

Puuteollisuuden perustutkinto koulutukseen on jatkuva haku. Koulutuksesta kiinnostunut voi valita tutkinnossa puusepän tai teollisuuspuurakentajan osaamisalan. Koulutus tarkoitettu opiskelijalle, joka on kiinnostunut työskentelystä puumateriaalien ja käden taitojen alalla. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Tämän tutkinnon jatkuvan haun opiskelijalta edellytetään 18 vuoden ikää.

Työtehtävät

Puuteollisuuden perustutkinnon suorittanut henkilö osaa mm. suunnitella ja valmistaa erilaisia puutuotteita ja puurakenteita, asentaa kalusteita sekä tehdä sisustusremontteja. Suunnittelussa ja tuotteiden valmistuksessa käytetään alan koneita ja laitteita sekä eri materiaaleja monipuolisesti.

Tutkinnon suorittanut osaa työskennellä puuteollisuuden eri työtehtävässä mm. puutuotteiden ja kalusteiden valmistuksessa, kalusteiden ja sisustustuotteiden asennuksessa, puurakenteiden ja elementtien valmistuksessa sekä asunnon korjaus- ja remontointitehtävissä.

Opiskeleminen KSAOssa

Opiskelu on monimuotoista. Opiskelupaikka on KSAOn Utinkatu 85 toimipisteen nykyaikaiset oppimisympäristöt. Koulutus sisältää myös työelämässä järjestettävää koulusta yhteistyössä alan yritysten kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Koulutus antaa valmiudet toimia puualan ammattilaisena alan yrityksissä ja yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esim. ammattikorkeakouluissa. Valittavista tutkinnon osista on esimerkkejä alla olevassa luettelossa.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja se voi muodostua esimerkiksi seuraavista tutkinnon osista:

Pakollinen tutkinnon osa

  • Puutuotevalmistuksessa toimiminen

Esimerkkejä valinnaisista tutkinnon osista:

  • Kalusteiden valmistaminen,  puuseppä)
  • Puutaloelementtien valmistaminen, eollisuuspuurakentaja
  • ​CNC-työstäminen puutuoteteollisuudessa
  • Kalusteiden asentaminen
  • Ikkunoiden ja ovien asentaminen
  • Puualan tilaustöiden valmistaminen
  • Puuelementtien varusteleminen
  • Puupintojen käsitteleminen
  • Sisustuspuusepäntöiden tekeminen

Koulutuksen kesto määräytyy jokaisen opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) perusteella esim. 2-3 vuotta.

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Lisätietoja

Koulutukseen on jatkuva haku. Opiskelijat valitaan haastattelun ja valintakokeen perusteella. Opiskelu puualalla on käytännön läheistä ja työpainotteista. Opiskelun voi aloittaa joustavasti lukuvuoden aikana esim. 1-2 kk välein.

Päivitetty 1.11.2021