Talotekniikan perustutkinto

Kenelle

Putkiasentajan- tai ilmanvaihtoasentajankoulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut rakentamiseen liittyvästä talotekniikasta ja haluat saada koulutuksen, joka mahdollistaa työskentelyn rakennuskohteissa asennustehtävissä sekä antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Tämän tutkinnon jatkuvan haun opiskelijalta edellytetään 18 vuoden ikää.

Työtehtävät

Putki- ja ilmanvaihtoasentajan työ on haastavaa mutta myös monipuolista ja ihmisläheistä. Putki- ja ilmanvaihtoasentaja toimii yleensä LVI-alan yritysten palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Työt tehdään rakennustyökohteissa sekä teollisuudessa omalla paikkakunnalla tai ns. komennustöissä vieraalla paikkakunnalla tai ulkomailla. Tyypillisiä työtehtäviä ovat mm. putkistojen ja niihin kuuluvien laitteiden asennus-, huolto- ja korjaustyöt ja ilmanvaihtolaitteistojen asennus, säätö ja korjaustyöt.

Opiskeleminen KSAOssa

Opintojen aikana opit LVI-asennuksen perusteet ja erikoistut joko putki- tai ilmanvaihtoasennukseen. Opit teoreettista taustaa LVI-tekniikasta ja teet käytännön töitä. Valmistuttuasi sinulla on valmius asentaa, korjata ja huoltaa lämpö-, vesi-, viemäristö- ja ilmanvaihtolaitteita.

Opiskelupaikka on KSAO Utinkatu 44 ja 85 toimipisteissä. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella..

Putkiasentaja esite (PDF)
Ilmanvaihtoasentaja esite (PDF)

Päivitetty 1.11.2021