Prosessiteollisuuden perustutkinto

Kenelle

Prosessinhoitajakoulutus on tarkoitettu sinulle, jota kiinnostaa tekniikka, laitteet sekä erilaisten tuotteiden valmistus tekniikkaa ja automaatiota hyödyntäen. Haluat työskennellä vastuullisissa tehtävissä automatisoiduissa tuotantolaitoksissa yhteistyössä toisten työntekijöiden kanssa.

Prosessiteollisuuden alan työtehtävät kuormittavat fyysisesti eri tavoin, mikä alalle aikovan kannattaa huomioida. Henkilöllä ei saa olla sellaisia sairauksia, jotka voivat vaarantaa oman tai kanssatyöskentelevien turvallisuuden. Alalla voi joutua tekemisiin allergiaa aiheuttavien kemikaalien kanssa. Työ on tyypillisesti vuorotyötä.

Työtehtävät

Prosessinhoitajana ohjaat, valvot ja hoidat erilaisten tuotteiden valmistusprosessia sekä siihen liittyviä laitteita. Työtehtäviin kuuluu lisäksi prosessien käytön- ja laadunvalvonta, häiriötilanteiden selvittäminen sekä käynnissäpitotyöt. Prosessiteollisuudessa valmistetaan muun muassa lääkkeitä, panimotuotteita, polttoaineita, kosmetiikkaa, maaleja, paperia, kartonkia ja pakkauksia, vaneri- ja lastulevyä, erilaisia biotuotteita sekä elintarvikkeita.

Opiskeleminen KSAOssa

Opiskelupaikka on KSAOn Utinkatu 44 toimipiste. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Tutkinnon sisältö

  • Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä. Ammatillisissa perustutkinnoissa on ammatillisia tutkinnon osia (145 osp) ja yhteisiä tutkinnon osia (35 osp). 
  • Prosessiteollisuuden perustutkinnossa on biotekniikan, kemianteollisuuden, metallien jalostuksen ja paperiteollisuuden osaamisaloilla pakollisia tutkinnon osia 105 osaamispistettä ja valinnaisia tutkinnon osia 40 osaamispistettä.

Päivitetty 18.11.2021