Prosessiteollisuuden perustutkinto

Kenelle

Prosessinhoitajakoulutus on tarkoitettu sinulle, jota kiinnostaa tekniikka, laitteet sekä erilaisten tuotteiden valmistus tekniikkaa ja automaatiota hyödyntäen. Haluat työskennellä vastuullisissa tehtävissä automatisoiduissa tuotantolaitoksissa yhteistyössä toisten työntekijöiden kanssa.

Prosessiteollisuuden alan työtehtävät kuormittavat fyysisesti eri tavoin, mikä alalle aikovan kannattaa huomioida. Henkilöllä ei saa olla sellaisia sairauksia, jotka voivat vaarantaa oman tai kanssatyöskentelevien turvallisuuden. Alalla voi joutua tekemisiin allergiaa aiheuttavien kemikaalien kanssa. Työ on tyypillisesti vuorotyötä.

Työtehtävät

Prosessinhoitajana ohjaat, valvot ja hoidat erilaisten tuotteiden valmistusprosessia sekä siihen liittyviä laitteita. Työtehtäviin kuuluu lisäksi prosessien käytön- ja laadunvalvonta, häiriötilanteiden selvittäminen sekä käynnissäpitotyöt. Prosessiteollisuudessa valmistetaan muun muassa lääkkeitä, panimotuotteita, polttoaineita, kosmetiikkaa, maaleja, paperia, kartonkia ja pakkauksia, vaneri- ja lastulevyä, erilaisia biotuotteita sekä elintarvikkeita.

Opiskeleminen KSAOssa

Opiskelupaikka on KSAOn Utinkatu 44 toimipiste. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. Opiskeluaikana opiskelijoille kuuluu maksuton lounas. Opiskelijat kustantavat itse mahdolliset muut maksut, esim. opintoihin tarvittavan kirjallisuuden ja pätevyyskorttimaksut, mikäli opiskelija ei kuulu laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Lisätietoja

Opiskelijat valitaan haastattelun ja valintakokeen sekä mahdollisen kielitestin perusteella.

Päivitetty 4.2.2021