Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Kenelle

Levyseppähitsaajan ammatissa tarvitaan hyvää silmän ja käden yhteistoimintaa, pitkäjänteisyyttä, huolellista ja vastuullista työskentelyotetta sekä yhteistyötaitoja. Myös kielitaitoa tarvitaan vieraskielisten teknisten selvitysten ja työohjeiden ymmärtämiseen.

Tämän tutkinnon jatkuvan haun opiskelijalta edellytetään 18 vuoden ikää.

Työtehtävät

Levyseppähitsaajat valmistavat metallilevyistä monenlaisia ohut- ja paksulevytuotteita. He hitsaavat, leikkaavat, muovaavat, hiovat, särmäävät, pyöristävät, taivuttavat ja poraavat metallilevyjä erilaisten koneiden ja laitteiden avulla. Työnkuva on monipuolinen, sillä tehtäviin kuuluu sekä metallilevyjen työstämistä että osien liittämistä. Tyypillisiä tuotteita ovat erilaiset putket ja säiliöt, mutta työ voi kohdistua yhtä hyvin myös sähkölaitteiden levyosiin, saunan kiukaisiin, jääkaappeihin sekä voimaloiden ja laivojen järeisiin teräsrakenteisiin.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta saat perusvalmiudet metalliteollisuuden erilaisiin valmistustehtäviin ja tuotantolaitosten kunnossapitotehtäviin, NC-koneiden ohjelmointiin sekä erilaisten valmistukseen ja kunnossapitoon liittyvien sovellusohjelmien käyttöön. Valmistuttuasi voit työskennellä erilaisissa kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksissä, kuten konepajoilla, telakoilla, korjaamoissa, verstailla ja tehtailla.

Teemme Destian kanssa yhteistyötä. Destia tarjoaa mm. harjoittelupaikkoja työelämässä oppimiseen. Tutustu Destiaan sidosryhmäjulkaisusta.

Opiskeleminen KSAOssa

Opiskelupaikka on KSAOn Utinkatu 85 toimipiste. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Hitsaus- ja levytyöt
  • Valmistustyötehtävässä toimiminen
  • Asennus- ja automaatiotyöt

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Päivitetty 1.11.2021