Levyseppähitsaaja

Levyseppähitsaajan ammatissa tarvitaan hyvää silmän ja käden yhteistoimintaa, pitkäjänteisyyttä, huolellista ja vastuullista työskentelyotetta sekä yhteistyötaitoja. Myös kielitaitoa tarvitaan vieraskielisten teknisten selvitysten ja työohjeiden ymmärtämiseen.

Koneistaja

Koneistajan työtehtävät edellyttävät monipuolista ammattitaitoa ja valmistustekniikoiden osaamista, asiakaspalvelutaitoja sekä yhteistyökykyä. Jos olet tarkka, et pelkää tiimityöskentelyä ja sinulta löytyy intoa konetekniikkaan, hae ja hanki koneistajan ammatti.

Maalari

Monipuolisten käsityötaitojen lisäksi alan työtehtävissä vaaditaan koneiden ja laitteiden käyttötaitoja sekä laadunvalvontaan liittyvää osaamista. Maalaustyö on viimeistelyä, joka vaatii huolellisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Muoto- ja tyylitaju sekä hyvä värisilmä ovat eduksi.

Talonrakentaja

Talonrakentajan ammatissa työskentely vaatii hyvää fyysistä kuntoa, käden taitoja, huolellisuutta, sekä kykyä työskennellä niin itsenäisesti kuin ryhmässä. Ammatissa on sopeuduttava myös vaihteleviin sääolosuhteisiin ja muuttuviin työkohteisiin. Opiskeluihin kuuluu myös työn hinnoittelu ja saa tuntuman asiakaspalvelutehtäviin.

Sähköasentaja, automaatioasentaja

Sähköasentajan työ vaatii kädentaitoja, ongelmanratkaisukykyä ja yrittäjämäistä asennetta. Ammatin etuina ovat monipuolinen ja vastuullinen työ sekä hyvä palkkataso. Nykyiset sähköasentajat ovat ikääntymässä ja siirtymässä eläkkeelle, joten uusia asentajia kaivataan tilalle. Myös sähköurakoitsijayrittäjiä tarvitaan lisää, sillä varhainen eläkkeelle siirtyminen näyttää kiinnostavan nykyisiä yrittäjiä.

Putkiasentaja, ilmanvaihtoasentaja

Putkiasentajan- tai ilmanvaihtoasentajankoulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut rakentamiseen liittyvästä talotekniikasta ja haluat saada koulutuksen, joka mahdollistaa työskentelyn rakennuskohteissa asennustehtävissä sekä antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Prosessinhoitaja

Prosessinhoitajakoulutus on tarkoitettu sinulle, jota kiinnostaa tekniikka, laitteet sekä erilaisten tuotteiden valmistus tekniikkaa ja automaatiota hyödyntäen. Haluat työskennellä vastuullisissa tehtävissä automatisoiduissa tuotantolaitoksissa yhteistyössä toisten työntekijöiden kanssa.

Puuseppä, teollisuuspuurakentaja

Puuteollisuuden perustutkinto koulutukseen on jatkuva haku. Koulutuksesta kiinnostunut voi valita tutkinnossa puusepän tai teollisuuspuurakentajan osaamisalan. Koulutus tarkoitettu opiskelijalle, joka on kiinnostunut työskentelystä puumateriaalien ja käden taitojen alalla. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Laborantti

Laborantinkoulutus tarkoitettu sinulle, jota kiinnostaa kemiantekniikka, mittauslaitteet sekä erilaisten tuotteiden laadunvarmistus kemiantekniikkaa ja automaatiota hyödyntäen. Haluat työskennellä vastuullisissa tehtävissä laboratorioissa yhteistyössä toisten työntekijöiden kanssa.

Päivitetty 16.4.2021