Luonto-ohjaaja, luonnonvaratuottaja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Kenelle

Oletko kiinnostunut luonnosta, luonnossa liikkumisesta ja mahdollisuudesta hyödyntää luonnon antimia? Tiedostat luonnon hyvinvointivaikutukset ja ymmärrät luontoarvojen sekä ekologisuuden merkityksen. Tulet hyvin toimeen ihmisten kanssa ja sinulla halu jakaa ympäristötietoja ja arvoja myös muille. Jos, niin ala varmasti kiinnostaa sinua. 

Luonto-ohjaaja

Luonto-ohjaajana teet monipuolisia luontoon liittyviä ohjaustehtäviä ja hallitset erilaisten asiakasryhmien ohjaamisen luonnossa. Ymmärrät erilaisten luontoon pohjautuvien ohjelmapalvelujen tuotteistamisen, toteuttamisen, turvallisuuden, luontoarvojen merkityksen ja osaat liikkua luonnossa. Osaat järjestää ohjelma- ja luontopalveluja erilaisiin tapahtumiin ja erilaisille organisaatioille.

Työtehtävät

Työpaikkojasi ovat esimerkiksi nuoriso-, matkailu- ja vapaa-ajan palvelut, luonto-, elämys- ja ohjelmapalveluyritykset, nuoriso- ja leirikoulukeskukset, erilaiset järjestöt ja yhdistykset tai voit toimia myös alalla itsenäisenä yrittäjänä. Ammattinimikkeitäsi ovat esimerkiksi luontoyrittäjä, ohjelmapalvelutuottaja, kouluttaja, luontokasvattaja, luontovastaava.

Luonnonvaratuottaja

Luonnonvaratuottajana osaat hyödyntää paikallista luontoa eri tavoin. Keräät ammatissasi tarvittavat raaka-aineet luonnosta ja osaat jalostaa niitä. Osaat hyödyntää esimerkiksi hunajaa, marjoja, yrttejä, sieniä tai luonnonkasveja erilaisiksi tuotteiksi. Ymmärrät tuoteneuvontaa, viennin organisoimista ja tuotekehitystä. Osaat myös alan yrittäjyyteen ja lupakäytänteisiin liittyvät asiat.

Työtehtävät

Työpaikkojasi ovat esimerkiksi elintarvikeala, matkailu- ja luonnontuotealan yritykset, maa- ja metsätalousala, tai voit toimia alalla itsenäisenä yrittäjänä. Luonnonvaratuottajan opinnot sopivat myös tukemaan maaseutuyrittäjyyttä. Ammattinimikkeitäsi ovat esim. elintarviketyöntekijä, luonnontuotekehittäjä, luonnontuotealan asiantuntija, luontoyrittäjä tai kuluttajaneuvoja.

Opiskeleminen KSAOssa

Opiskelupaikka on KSAOn Utinkatu 85 toimipiste. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Avaa tästä KSAOn luontoalan instagram

Päivitetty 1.11.2021