Erä- ja luonto-opastuksen osaamisala

Erä- ja luonto-opas osaa suunnitella ja toteuttaa turvallisesti luonnossa tapahtuvia erilaisia opastuksia ja tapahtumia. Hän osaa soveltaa luontotuntemustaan ja toimia vastuullisesti kaikkina vuodenaikoina.

Luontoalan ammattitutkinnon suorittanut osaa tuotteistamisprosessin luontoalan palveluun tai tuotteeseen. Hän osaa soveltaa tietoa luonnosta ja toimia luontoympäristössä. Hän osaa toimia yrittäjämäisesti ja asiakaspalvelutilanteissa.

Erä- ja luonto-opastuksen osaamisalan suorittanut erä- ja luonto-opas osaa toimia erä- ja luontoympäristössä, suunnitella ja valmistella opastuksen ja opastaa luonnossa asiakasryhmiä, soveltaa luontotuntemustaan ja huolehtia ryhmän turvallisuudesta.

Kenelle

Erä- ja luonto-opaskoulutus soveltuu hyvin alalla toimiville luonto- ja ohjelmapalveluyrittäjille tai vasta alalle haluaville sekä ylipäätänsä luonnosta kiinnostuneille. Tutkinto soveltuu myös työn ohessa suoritettavaksi.

Tutkinnon laajuus

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä ja tutkinto koostuu erilaisista luontoretkistä, teoriapäivästä (noin 1 pv/kk) ja näytöistä. Koulutus on monimuoto-opiskelua. Sisältö rakentuu valittujen tutkinnon osien mukaan ja näytöt toteutetaan pääsääntöisesti aidoissa erä- ja luonto-oppaan työtehtävissä.

Opiskeleminen KSAOssa

Opiskelupaikka on KSAOn Utinkatu 85 toimipiste. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Lisätietoja

Hakeutumisessa painotetaan eräosaamista, alan harrastuneisuutta, alan työkokemusta sekä alan aiempaa koulutusta. Hakijat haastatellaan. Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen.

Päivitetty 4.10.2021