Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Kenelle

Tutkinto on suunnattu ohjelmoinnista kiinnostuneille opiskelijoille, jotka suunnittelevat jatko-opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Koulutuksesta saa hyvää perustietoa ohjelmistokehityksestä sekä kokemusta erilaisista työskentely-ympäristöistä.

Alalle hyödyllisiä taitoja:

  • Asiakaspalvelu
  • Kielitaito
  • Ongelmanratkaisukyky ja looginen päättelykyky
  • Valmius työskennellä yksin ja ryhmässä
  • Yhteistyötaidot
  • Kiinnostus tietotekniikasta ja ohjelmistotuotannosta

Työtehtävät

Ohjelmistokehittäjä toimii ohjelmistokehitystä tekevissä yrityksissä muun muassa uusien tietojärjestelmien ja ohjelmien kehittämisprojekteissa sekä tietotekniikan erikoisosaamista vaativissa työtehtävissä.  

Opiskeleminen KSAOssa

Ohjelmistokehittäjällä on tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen lisäksi ohjelmistotuotannon erityisosaamista. Ohjelmoinnin ja ohjelmistosuunnittelun lisäksi opintoihin kuuluu it-alan perusasioita monipuolisesti.

Opintoja tehdään paljon ryhmissä projektimuotoisesti. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat ohjelmistoja erilaisissa työskentely-ympäristöissä.

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät
  • Ohjelmointi
  • Ohjelmistokehittäjänä toimiminen

Opiskelupaikka on  KSAOn Utinkatu 85 toimipiste. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Ohjelmistokehittäjä

Päivitetty 1.11.2021