Liiketoiminnan perustutkinto

Kenelle

Tutkinto on tarkoitettu sinulle, joka haluat toimia asiakaspalvelun, myynnin, markkinointiviestinnän tai taloushallinnon työtehtävissä. Koulutus antaa hyvät perusteet liiketoiminnan työelämästä.  

Alalle hyödyllisiä taitoja ovat:  

  • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 
  • Asiakaslähtöisyys 
  • Yrittäjämäinen asenne 
  • Matemaattiset taidot 
  • Kielitaito 

Työtehtävät

Liiketoiminnan perustutkinto on monipuolinen ja työmarkkinoilla arvostettu ammatillinen perustutkinto. Työelämässä liiketoiminnan osaajia tarvitaan kaikilla eri aloilla. Perustutkinnon suorittaminen mahdollistaa monipuolisesti yrityksen tai muun organisaation työtehtävissä toimimisen. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun, talouden, toimistopalvelujen tehtävissä erilaisissa organisaatioissa.  

Opiskeleminen KSAOssa

Opiskelupaikka on KSAOn Utinkatu 44 toimipiste. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.  

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, koostuen seuraavista osista: 

Pakolliset tutkinnon osat 

  • Asiakaspalvelu 
  • Tuloksellinen toiminta 
  • Työyhteisössä toimiminen 

Valinnaisuus mahdollistaa erilaiset opintopolut, joissa voi painottua esimerkiksi asiakaspalvelu- ja myyntiosaaminen tai taloushallinto-osaaminen. 

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. Opiskeluaikana opiskelijoille kuuluu maksuton lounas. Opiskelijat kustantavat itse mahdolliset muut maksut, esim. opintoihin tarvittavan kirjallisuuden ja pätevyyskorttimaksut, mikäli opiskelija ei kuulu laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Päivitetty 11.6.2021