Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Kenelle

Tutkinto on suunnattu elektroniikkalaitteiden toteuttamisesta, sulautetuista järjestelmistä, laiteläheisestä ohjelmoinnista, mikro-ohjaimista ja tietoliikenteestä sekä IoT:stä kiinnostuneille opiskelijoille. Elektroniikan opinnot edellyttävät hyviä kädentaitoja, sorminäppäryyttä ja keskittymiskykyä tarkan työn tekemiseen.

Työtehtävät

Elektroniikka-asentajana työtehtäväsi ovat pääosin teollisuudessa ja huoltoliikkeissä erilaisten automaatio- ja elektroniikkalaitteiden asennus-, huolto-, ylläpito- ja myyntitehtävät. Voit toimia alalla myös itsenäisenä yrittäjänä.

Ala on nopeasti kehittyvä ja vaatii kehityksen seuraamista, uusien asioiden omaksumista ja loogista päättelykykyä. Elektroniikka, komponenttien tiedot, tuotanto ja suunnittelu ovat myös hyvin kansainvälistä toimintaa. Monet alan suurimmat yritykset ovat kansainvälisiä, joten englannin kielen hallinta on hyvin tärkeää elektroniikassa.

Opiskeleminen KSAOssa

KSAOssa elektroniikan opinnot ovat suuntautuneet tuotekehitykseen, jossa suunnitellaan elektroniikkalaitteita. Elektroniikka-asentajan tehtävänä on laitteen prototyypin valmistaminen, testaaminen ja kehittäminen. Opiskelija oppii tuntemaan elektroniikan komponentit ja standardit, osaa piirtää piirikaavioita ja suunnitella piirilevyjä, liittää komponentteja eri tekniikoilla piirilevylle, osaa suorittaa mittauksia ja osaa dokumentoida mittaustuloksia sekä laatia testiohjelmia ja valmistaa testiympäristöjä. Monipuolinen ohjelmointi on osa opintoja.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, koostuen ammatillisista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Ammatilliset osat:

• Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp
• Elektroniikka-asennukset, 45 osp
• Sulautetun järjestelmän toteuttaminen, 45 osp
• Muita valinnaisia ammatillisia opintoja, 40 osp

Opiskelupaikka on KSAOn Utinkatu 44 toimipiste. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Elektroniikka-asentaja

Päivitetty 1.11.2021