Lentokoneasennuksen perustutkinto

Kenelle

Lentokoneasentajakoulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut tekniikasta ja haluat arvostetun ammatin. Haluat opiskella ja työskennellä monipuolisella ja kansainvälisellä tekniikan alalla.

Ala asettaa tiettyjä terveydellisiä vaatimuksia. Siviili- ja sotilasilmailun vaatimuksilla on eroja.
Yleisiä terveysvaatimuksia:

 • hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys
 • hyvä tuki- ja liikuntaelimistön kunto
 • hyvä yleinen terveydentila
 • normaali näköaisti, voidaan korjata laseilla
 • tarkka värinäköaisti
 • normaali kuuloaisti
 • käsissä ei iho-ongelmia
 • voimakas allergia on yleensä este
 • ei vuorotyötä haittaavia sairauksia

Katso terveydentilavaatimukset tästä

Työtehtävät

Työtehtäviäsi ovat ilma-alusten huolto-, korjaus- ja muutostyöt siviili-ilma-aluskorjaamoissa, ilma-alusteollisuudessa, ilmavoimissa, puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksella.

Sinulla on myös mahdollisuus työllistyä ilma-alushuoltoyrityksiin ulkomailla. KSAOn helikopteri-huoltokoulutus (lentokoneasennuksen perustutkinto) täyttää kansainväliset standardit. KSAOlla on ilma-aluksen huoltohenkilöstön koulutuslupa (FI.147.0008.). Hyväksyntä tarkoittaa, että KSAOn koulutus täyttää Euroopan lentoturvallisuusviraston EASA:n asettamat laatu- ja sisältövaatimukset.

Opiskeleminen KSAOssa

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Ilmailun perusteet
 • Ilma-aluksen huoltotekniikka
 • Ilma-aluksen aerodynamiikka, rakenteet ja järjestelmät
 • Ilma-aluksen voimalaitteet

Opiskelupaikka on KSAOn Kopterikuja 65 toimipiste Utissa. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. Opiskeluaikana opiskelijoille kuuluu maksuton lounas. Opiskelijat kustantavat itse mahdolliset muut maksut, esim. opintoihin tarvittavan kirjallisuuden ja pätevyyskorttimaksut, mikäli opiskelija ei kuulu laajennetun oppivelvollisuuden piiriin.

Lisätietoja

Koulutukseen hakeutuville järjestetään valintakoe ja vain valintakokeen perusteella tehdään opiskelijavalinnat. Valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 • matematiikan, fysiikan ja loogisen päättelyn osio
 • suomenkielen osio
 • englanninkielen osio
 • soveltuvuushaastattelu

Päivitetty 26.3.2021