Lentokoneasennuksen perustutkinto

Kenelle

Lentokoneasentajakoulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut tekniikasta ja haluat arvostetun ammatin. Haluat opiskella ja työskennellä monipuolisella ja kansainvälisellä tekniikan alalla.

Ala asettaa tiettyjä terveydellisiä vaatimuksia. Siviili- ja sotilasilmailun vaatimuksilla on eroja.
Yleisiä terveysvaatimuksia:

 • hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys
 • hyvä tuki- ja liikuntaelimistön kunto
 • hyvä yleinen terveydentila
 • normaali näköaisti, voidaan korjata laseilla
 • tarkka värinäköaisti
 • normaali kuuloaisti
 • käsissä ei iho-ongelmia
 • voimakas allergia on yleensä este
 • ei vuorotyötä haittaavia sairauksia

Katso terveydentilavaatimukset tästä

Työtehtävät

Työtehtäviäsi ovat ilma-alusten huolto-, korjaus- ja muutostyöt siviili-ilma-aluskorjaamoissa, ilma-alusteollisuudessa, ilmavoimissa, puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksella.

Sinulla on myös mahdollisuus työllistyä ilma-alushuoltoyrityksiin ulkomailla. KSAOn helikopteri-huoltokoulutus (lentokoneasennuksen perustutkinto) täyttää kansainväliset standardit. KSAOlla on ilma-aluksen huoltohenkilöstön koulutuslupa (FI.147.0008.). Hyväksyntä tarkoittaa, että KSAOn koulutus täyttää Euroopan lentoturvallisuusviraston EASA:n asettamat laatu- ja sisältövaatimukset.

Opiskeleminen KSAOssa

Tutkinnon ammattiaineiden osat:

 • Matematiikka
 • Fysiikka
 • Sähköopin perusteet
 • Elektroniikan perusteet
 • Digitaalitekniikka
 • Materiaalit ja laitteistot
 • Huoltotoiminta
 • Aerodynamiikan perusteet
 • Inhimilliset tekijät
 • Ilmailulainsäädäntö
 • Kaasuturbiinimoottori
 • Potkuri
 • Helikopterien aerodynamiikka, rakenteet ja järjestelmät
 • Mäntämoottori

Tutkintoon kuuluu lisäksi kaikille aloille yhteisiä oppiaineita ja vapaasti valittavia osia.

Opiskelupaikka on KSAOn Kopterikuja 65 toimipiste Utissa. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Lisätietoja

Koulutukseen hakeutuville järjestetään soveltuvuus- ja valintakoe, jonka  perusteella tehdään opiskelijavalinnat. Soveltuvuus- ja valintakoe muodostuu kolmesta osa-alueesta:

1.    kykytestit
(suomen kieli, englannin kieli, laskutaito ja mekaaninen päättelykyky)
2.    persoonallisuustestit
(keskittymiskyky, sääntöjen noudattaminen ja  työkäyttäytyminen)
3.    haastattelu.

Päivitetty 1.11.2021