Ajoneuvoalan perustutkinto

Kenelle

Ammatissa menestyäksesi tarvitset pitkäjänteisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta, sekä kiinnostusta tekniikkaan, autoihin ja niiden toimintaan. Myös asiakaspalvelutaidot, täsmällisyys, yritteliäs luonne ja yhteistyökyky ovat tärkeitä ominaisuuksia ajoneuvoasentajan ammatissa.

Alalle haettaessa kannattaa kiinnittää huomiota minkälaisia asioita alalla työskentelyssä tulee ottaa huomioon:

  • asiakaspalvelu
  • kädentaidot
  • yhteistyötaidot
  • ongelmanratkaisukyky ja looginen päättelykyky
  • lika ja puhdistusaineet voivat aiheuttaa ihottumaa
  • allergiat, esimerkiksi öljy

Työtehtävät

Ajoneuvoasentajat tekevät henkilö- ja pakettiautojen määräaikaishuoltoja ja etsivät ja korjaavat autojen toiminnassa ilmaantuneita vikoja. He osaavat määrittää yleisimmät henkilöautojen alusta- ja hallintalaitteiden viat sekä moottorin, vaihteiston ja voimansiirron vikoja. Ajoneuvoasentajat tekevät myös sähkö- ja polttoainejärjestelmien huoltoja, vianmäärityksiä ja yksinkertaisia korjauksia.

Ajoneuvoasentajan koulutuksesta saat monipuoliset valmiudet ajoneuvoasentajan työtehtävissä toimimiseen. Valmistuttuasi voit työskennellä ajoneuvoasentajana tai erilaisissa autoalan yrityksissä. Voit alkaa myös itsenäiseksi yrittäjäksi.

Opiskeleminen KSAOssa

Ajoneuvoasentajan koulutuksesta saat perusvalmiudet ajoneuvojen huolto- ja korjaustöihin. Opinnoissasi perehdyt auton rakenteeseen, toimintaan, huoltoon, korjaukseen ja vianetsintään. Opintoihisi sisältyy mm.

  • huoltotekniikkaa
  • autojen korjaustekniikkaa
  • diagnostiikkaa.

Opiskelupaikka on KSAOn Utinkatu 44-48 toimipiste. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Päivitetty 1.11.2021