Lähihoitaja

Lähihoitajat työskentelevät erilaisissa hoidon- ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä.

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lastenohjaaja, nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Lastenohjaajat työskentelevät varhaiskasvatuksen tehtävissä, huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän voi työskennellä myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoito ja huolenpitoa.

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Työ on eri-ikäisten ohjaus, opastus ja tukityötä, jonka painopiste on osaamisen lisääminen, kansalaistoiminta ja monikulttuurinen työ. Alalla painottuvat harrastus ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen.

Tutkinto: Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Turvallisuusvalvoja

Ammatissa tarvitaan hyvää fyysistä kuntoa ja vuorovaikutustaitoja. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla rikosoikeudellisesti nuhteeton tausta. Turvallisuusalalla opiskelu on urheilu- ja liikuntapainotteista.

Tutkinto: Turvallisuusalan perustutkinto

Päivitetty 31.7.2020