Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala

Kenelle

Metsäalan perustutkinto on tarkoitettu sinulle, joka viihdyt metsässä ja itsenäisessä työssä. Olet fyysistä työtä pelkäämätön ja viihdyt ulkohommissa vuodenajasta riippumatta. Olet joustava, omatoiminen ja yrittäjähenkinen. Koulutus antaa alalle hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet.

Työtehtävät

Metsuri-metsäpalvelutuottaja tekee erilaisia metsänhoidollisia töitä maastossa kuten puunkorjuuta, taimikonhoitoa ja metsänuudistamista. Osaat myös suunnitella tulevia metsätöitä, arvioida ja mitata puita sekä metsiä, käyttää alan paikkatietoa ja tieto- sekä mobiilitekniikkaa.

Opiskeleminen KSAOssa

Opiskelu on monimuotoista. Opiskelupaikka on KSAOn Utinkatu 44 toimipiste. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

KSAOssa opiskelet metsäalan perusteita, ekologiaa, lajistoa, metsätyyppejä ja metsien kehitysluokkia. Opit käyttämään erilaisia metsätalouden koneita ja laitteita pottiputkesta metsätraktoriin. Opit tekemään monenlaisia metsänhoitotöitä erilaisissa kohteissa ja ympäristöissä, itsenäisesti, vastuullisesti ja turvallisesti.

Opiskelu on monimuotoista. Teoriaopinnot suoritetaan Utinkatu 85 toimipisteessä, mutta käytännön töitä käydään opiskelemassa Ankkapurhassa Anjalassa. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.
Pakollisia tutkinnon osia ovat:

  • metsän hoito ja hyödyntäminen
  • metsänhoitopalvelut
  • puunkorjuupalvelut
  • yritystoiminnan suunnittelu.

Opintoihin kuuluu myös erilaisia valinnaisia tutkinnon osia, esimerkiksi metsien monikäyttöön, pienkoneisiin tai energiapuuhun liittyen.

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. Opiskeluaikana opiskelijoille kuuluu maksuton lounas. Opiskelijat kustantavat itse mahdolliset muut maksut, esim. opintoihin tarvittavan kirjallisuuden ja pätevyyskorttimaksut. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Päivitetty 21.10.2019