Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Kenelle

Tutkinto on suunnattu ohjelmoinnista kiinnostuneille opiskelijoille, jotka suunnittelevat jatko-opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Koulutuksesta saa hyvää perustietoa ohjelmistokehityksestä sekä kokemusta erilaisista työskentely ympäristöistä.

Alalle hyödyllisiä taitoja:

 • Asiakaspalvelu
 • Kielitaito
 • Ongelmanratkaisukyky ja looginen päättelykyky
 • Valmius työskennellä yksin ja ryhmässä
 • Yhteistyötaidot
 • Kiinnostus tietotekniikasta ja ohjelmistotuotannosta

Työtehtävät

Datanomi toimii ohjelmistokehitystä tekevissä yrityksissä muun muassa uusien tietojärjestelmien ja ohjelmien kehittämisprojekteissa sekä tietotekniikan erikoisosaamista vaativissa työtehtävissä.  

Opiskeleminen KSAOssa

Ohjelmistotuotantoon suuntautuneella datanomilla on tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen lisäksi ohjelmistotuotannon erityisosaamista. Ohjelmoinnin ja ohjelmistosuunnittelun lisäksi opintoihin kuuluu kuvankäsittelyä, mallinnusta, pelisuunnittelua sekä -testausta. 

Opintoja tehdään paljon ryhmissä projektimuotoisesti. Opiskelijat suunnittelevat, toteuttavat ja julkaisevat mobiilisovelluksen opintojen aikana, minkä ansiosta ohjelmistojen elinkaari tulee tutuksi.  

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Palvelutehtävissä toimiminen
 • Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto
 • Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen
 • Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen

Opiskelupaikka on  KSAOn Utinkatu 85 toimipiste. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. Opiskeluaikana opiskelijoille kuuluu maksuton lounas. Opiskelijat kustantavat itse mahdolliset muut maksut, esim. opintoihin tarvittavan kirjallisuuden ja pätevyyskorttimaksut. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Lisätietoa

Koulutukseen hakeutuville järjestetään valintakoe ja vain valintakokeen perusteella tehdään opiskelijavalinnat.

Valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 • Matematiikan osio
 • Englanninkielen osio
 • Ohjelmistotuotantoon liittyviä tehtäviä
 • Haastattelu

Päivitetty 25.11.2019