Osa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu kaikille varhaiskasvatuksen työntekijöille, koska varhaiskasvatussuunnitelman perusteet edellyttävät kaikilta varhaiskasvatuksen työntekijöiltä pedagogista osaamista. Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Se ei ole vain päivähoitoa, vaan tavoitteellista ja suunnitelmallista lasten kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa, jota arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, niin hänet kutsutaan kielikokeeseen. Kielitasovaatimus on B1.2.

Koulutukseen on terveydellisiä vaatimuksia. Koulutukseen hakeutumisen esteitä ovat mm.:

  • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vammat tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä tehtävissä toimimisen
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Työtehtävät

Koulutuksen suorittanut varhaiskasvatuksen työntekijä huolehtii lapsen kokonaisvaltaisesta kasvatuksesta ja hyvinvoinnista osana moniammatillista työyhteisöä.

Aikataulu

Opiskelu toteutuu lähiopetuksena (iltaisin) ja Peda.net -oppimisalustaa hyödyntäen. Lähiopetuspäivien välissä tehdään tehtäviä ja sovelletaan opittuja asioita omaan työhön. Tehtäviin palataan lähiopiskelupäivinä.

Hinta

Ammatilliset perustutkinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. Opiskelijat kustantavat itse mahdolliset muut maksut, esim. opintoihin tarvittavan kirjallisuuden ja pätevyyskorttimaksut. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Päivitetty 1.12.2020