Kenelle

Hoiva-avustajan työssä on hallittava käytännölliset avustavat tehtävät, jotka liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen. Ammatissa tarvitaan kiinnostusta erityisesti vanhus- ja vammaistyötä kohtaan. Ihmisläheinen työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, ryhmätyötaitoja sekä riittävää suomen kielen taitoa. Työssä tarvitaan myös hyvää terveyttä, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyotetta. Työ edellyttää vastuullisuutta, luottamuksellisuutta ja täsmällisyyttä, mutta hoiva-avustaja ei kuitenkaan voi osallistua lääkehoitoon eikä olla yksin työvuorossa.

Tietotekniikan käyttötaidoista on ammatissa hyötyä. Hoiva-avustajan on sopeuduttava vuorotyöhön.

Pääsyvaatimukset:

  • peruskoulu tai vastaava
  • vähintään 18 vuoden ikä
  • vähintään kielitaito B1.1.

Työtehtävät

Hoiva-avustajat työskentelevät palveluissa, jotka tukevat asiakkaan hyvinvointia. Työ sisältää eri ikäisten asiakkaiden perustarpeisiin vastaamista, kuten avustamista ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa ja wc-käynneillä. Hoiva-avustaja ei osallistu lääkehoitoon.

Hoiva-avustajat voivat työskennellä avustavissa tehtävissä ikääntyneiden ja vammaisten palvelu- ja hoivakodeissa.

Opiskeleminen KSAOssa

Koulutus koostuu seuraavista sosiaali-ja terveysalan perustutkinnon osista:

  • Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
  • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Osaaminen osoitetaan tutkinnon osittain näytöissä. Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) perusteella.

Koulutus antaa valmiuksia sosiaali- ja terveysalan avustaviin tehtäviin, jotka liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen ja se on mahdollista toteuttaa myös oppisopimuskoulutuksena. Hoiva-avustaja -koulutuksen tutkinnon osat suorittanut voi hakea sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon ja opiskella lähihoitajaksi.

Opiskelumaksu

Koulutus on opiskelijalle maksuton lukuun ottamatta mahdollisia pätevyyskorttimaksuja ja oppimateriaalikustannuksia.

Lisätietoa

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, niin hänet kutsutaan kielikokeeseen. Kielitasovaatimus on B1.1.

Päivitetty 7.6.2021