Työvoimakoulutus

Aikataulu

2.9.–8.11.2019

Kohderyhmä

Alan perusteista kiinnostunut, jolla ei ammatillista koulutusta, alan vaihtaja tai työssä oleva henkilö, jolla ei
ole alan koulutusta ja tarvitsee osaamisen täydentämistä.

Toteutus

3 lähipäivää KSAOssa ja 2 päivää ohjattua etäopiskelua viikoittain.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:

 • käyttää eri työväline- ja viestintäohjelmia omassa työssään
 • käyttää sosiaalisen median virtuaalisia työkaluja liiketoiminnan tehostajana
 • viestiä sähköisesti ja kirjallisesti
 • laatia, ylläpitää ja muokata tilastoja ja raportteja
 • ylläpitää tietokannoissa ja -verkoissa olevaa tietoa. 
 • konfiguroida työaseman laitteet ja ohjelmat toimivaksi kokonaisuudeksi

1. Orientaatio

Lähipäivät: 2.9.2019

 • osaamiskartoitus

2. Digitaaliset laitteet

Lähipäivät: 3.9./9.9./16.9./23.9./30.9./7.10./14.10./21.10.2019

 • tietokonelaitteet
 • mobiililaitteet
 • oheislaitteet
 • perusohjelmistot

3. Toimisto-ohjelmat

Lähipäivät: 4.9./10.9./11.9./17.9./18.9./24.9./25.9./1.10./2.10/8.10./9.10./
15.10./16.10./22.10./23.10.2019

 • tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, projektityövälineet
 • pilvipalvelut

4. Vuorovaikutus- ja projektityötaidot

Lähipäivät: 28.10.-30.10.2019

 • sähköposti
 • pikaviestintä- ja tiimiohjelmistot
 • videoneuvottelu
 • sosiaalisen median välineet ja taidot

5. Oma ammatillinen markkinointi verkossa

Lähipäivät: 4.-6.11.2019

 • CV
 • portfolio
 • työnhaku sosiaalisessa mediassa

Lisätietoja

Koulutus toteutetaan työvoimakoulutuksena. Koulutukseen haetaan te-palveluiden sivuilla.

Päivitetty 31.7.2020