Työvoimakoulutus

Aikataulu

11.10.-18.12.2021

Kohderyhmä

Alan perusteista kiinnostunut, jolla ei ammatillista koulutusta, alan vaihtaja tai työssä oleva henkilö, jolla ei ole alan koulutusta ja tarvitsee osaamisen täydentämistä.

Toteutus

3 lähipäivää KSAOssa ja 2 päivää ohjattua etäopiskelua viikoittain.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:

 • käyttää eri työväline- ja viestintäohjelmia omassa työssään
 • käyttää sosiaalisen median virtuaalisia työkaluja liiketoiminnan tehostajana
 • viestiä sähköisesti ja kirjallisesti
 • laatia, ylläpitää ja muokata tilastoja ja raportteja
 • ylläpitää tietokannoissa ja -verkoissa olevaa tietoa. 
 • konfiguroida työaseman laitteet ja ohjelmat toimivaksi kokonaisuudeksi

1. Orientaatio

 • osaamiskartoitus

2. Digitaaliset laitteet

 • tietokonelaitteet
 • mobiililaitteet
 • oheislaitteet
 • perusohjelmistot

3. Toimisto-ohjelmat

 • tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, projektityövälineet
 • pilvipalvelut

4. Vuorovaikutus- ja projektityötaidot

 • sähköposti
 • pikaviestintä- ja tiimiohjelmistot
 • videoneuvottelu
 • sosiaalisen median välineet ja taidot

5. Oma ammatillinen markkinointi verkossa

 • CV
 • portfolio
 • työnhaku sosiaalisessa mediassa

Lisätietoja

Koulutus toteutetaan työvoimakoulutuksena. Koulutukseen haetaan te-palveluiden sivuilla.

Päivitetty 14.1.2021