Opiskeleminen KSAOssa

Opiskelu on monimuotoista. Opiskelupaikka on KSAOn Utinkatu 85 toimipiste. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Aloittavan viljelijän koulutus toteutetaan joko oppisopimuksella tai koulutussopimuksella omalla maatilalla. Koulutus on monimuotoista ja opiskelukokonaisuus suunnitellaan yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Sen voi suorittaa maatalousyrittämisen tai muun työn ohella. Aloittavan viljelijän koulutus täyttää tilanpidon jatkamiseen vaadittavan koulutusvelvoitteen.

Aloittavan viljelijän koulutus muodostuu maatalousalan perustutkinnon kahdesta tutkinnon osasta.

  • Pakollinen tutkinnon osa maaseutuyrittäminen
  • Valinnaisen tutkinnon osan opiskelija valitsee oman suuntautumisensa mukaan. Tällaisia tutkinnon osia ovat esimerkiksi kasvilajikohtainen tuottaminen, eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen tai luomutuotteiden tuottaminen.

Opiskelu koostuu maatilalla työskentelystä, tehtävien teosta, lähipäivistä (5-7) sekä osallistumisesta erilaisiin neuvonta- ja koulutustapahtumiin. Opettajat perehdyttävät opiskelijan aihepiirien tehtäviin ja aineistoihin. Tehtäviä voidaan täsmentää opiskelijan oman tilan tarpeiden mukaiseksi. Tarkempi suunnitelma tehtävistä ja koulutustapahtumista tehdään yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Opettajat ohjaavat ja tukevat tehtävien suorittamista sovittuina tapaamisina joko koululla tai maatilalla sekä sähköpostin välityksellä opiskelun edetessä.

Tutkinnon osista suoritetaan lopuksi näytöt, jotka toteutetaan myöhemmin laadittavan näyttösuunnitelman mukaan.

Päivitetty 23.3.2021