Hitsauksen täydennyskoulutus

Mitä opitaan: Asiakkaan tarpeiden mukaisesti, esim. TIG-hitsaus, MIG-MAG hitsaus, puikkohitsaus, kaasuhitsaus, mahdollisuus suorittaa luokkahitsauksen pätevyyksiä

Kenelle: Hitsauksen täydennyskoulutusta tarvitsevat, esim. talotekniikka alan ja metallialan yritykset ja työntekijät, jotka tarvitsevat täydennyskoulutusta tai osaamisen vahvistamista hitsauksessa

Toteutus: Teoriaopintoja ja harjoitteita

Kysy lisää: Jari Niinimäki, jari.niinimaki(at)ksao.fi, 020 615 1254.


Nostinkoulutus

Mitä opitaan: Erilaisten nostinten turvallista käyttöä asiakkaan tarpeen mukaisesti, esim. henkilönostimet, kattonostimet, trukin käyttö

Kenelle: Nostinten kanssa toimivat yritykset/ työntekijät, jotka tarvitsevat täydennys- tai lisäkoulutusta tai uusien työntekijöiden perehdytystä

Toteutus: Teoriaopintoja ja harjoitteita

Kysy lisää: Jari Niinimäki, jari.niinimaki(at)ksao.fi, 020 615 1254.


Koneistus

Mitä opitaan:

  • Luomaan Solidworks- ohjelmalla 2D/3D- malli työpiirustuksesta tai valmiista työkappaleesta. Siirtämään mallinnettu kappale CAM ohjelmaan, esim. 3D-tulostimeen tai CAM-ohjelmaan.
  • Luomaan WinCam- ohjelmalla 2D-geometria ja siirtämään luodut työstöradat työstökoneelle.
  • NC-työstökeskuksen hallintalaitteiden käyttö ja NC-ohjelma ja valmistamaan ohjelmalla jokin konkreettinen työkappale.
  • NC-sorvin hallintalaitteiden käyttö ja NC-ohjelma valmistaen jokin konkreettinen työkappale.
  • Manuaalikoneistuksessa keskeinen tavoite on turvallinen työskentely koneella.
  • Opitaan menetelmäsuunnitelma työstöarvoineen sekä työkappaleen valmistus työpiirustuksen vaatimuksien mukaan.

Kenelle: Henkilöille, jotka tarvitsevat lisäoppimista CAD/CAM/CNC- ohjelmissa sekä manuaalikoneistuksen perusasioissa.

Toteutus: Kurssit ovat moduuliluontoisia. Koulutus aloitetaan, kun riittävä määrä opiskelijoita on ilmoittautunut, esim. Solidworks-koulutukseen.

Kysy lisää: Jari Niinimäki, jari.niinimaki(at)ksao.fi, 020 615 1254.


Vesivirtojenmittaus, säätö ja tasapainotus

Mitä opitaan: Vaadittavien laskutoimitusten tekemistä, nomogrammien ja LVI-suunnitelmien tulkintaa, vesivirtojen mittausta, säätöä ja tasapainotusta, laatimaan mittaus- ja tasapainotus pöytäkirjat

Kenelle: Talotekniikka-alalla työskentelevät, jotka tarvitsevat täydennys- tai lisäkoulutusta

Toteutus: Teoriaopintoja ja harjoitteita

Kysy lisää: Jari Niinimäki, jari.niinimaki(at)ksao.fi, 020 615 1254.


Mittaus rakennusalalla

Mitä opitaan: Tekemään kirjallinen työsuunnitelma, hallitsemaan laaja-alaisesti piirustukset, tekemään rakennusmittauksen työkokonaisuuteen liittyvät työt, tekemään rakennustyömaan mittaustöitä vaaituskojeella, laserilla ja takymetrillä, tekemään tiedonsiirtoa ja mittaustiedon käsittelyä tietokoneella, selvittämään mittaustyössä tarvittavat tiedot suunnitelmista ja suorittamaan merkintämittauksia, suorittamaan tarkemittauksen ja tulostamaan tarkepiirroksen, tekemään mittaustöihin liittyviä järjestely- ja viimeistelytöitä, ottamaan huomioon mittaustyölle asetettuja tarkkuusvaatimuksia sekä kontrolloimaan mittaustyönsä luotettavuutta

Kenelle: Rakennusalalla mittauksia suorittaville

Toteutus: Teoriaopintoja ja harjoitteita

Kysy lisää: Jari Niinimäki, jari.niinimaki(at)ksao.fi, 020 615 1254.

Päivitetty 4.12.2020