Office 365:n tehokas käyttö

Mitä opitaan: Koulutuksessa opitaan käyttämään O365-sovelluksia tukemassa työskentelyä ja tutustutaan uusiin toimintatapoihin pilvipalvelussa. Koulutus suunnitellaan asiakkaan tarpeide nmukaisesti esimerkiksi seuraavista teemoista:

  • Office 365: pilvipalvelun käyttö ja sovellukset
  • OneDrive: tiedostojen tallennus, hallinta ja jakaminen
  • Outlook: sähköposti käyttöön ja kalenteri haltuun
  • Teams: tiimien perustaminen ja hallinnointi, kanavat ja niiden ominaisuudet, etäkokousten järjestäminen ja keskustelukanavat
  • Excel: tehoa laskentaan ja käytännön vinkkejä, tiedon tuonti ja datan käsittely
  • PowerPoint: esitysten tuottaminen ja viimeistely
  • Word: tehosta tekstinkäsittelyä, pitkät asiakirjat

Kenelle: Koulutukset on tarkoitettu organisaatioille, jotka käyttävät tai tulevat käyttämään O365-ympäristöä ja sen sovelluksia.

Toteutus: Sovitusti työyhteisön tarpeiden mukaan lähi-tai verkko-opetuksena. Tarjoamme myös konsultointia, paikan päällä yrityksessä.

Kysy lisää: Susanna Rintala, susanna.rintala(at)ksao.fi, 020 615 6290.


Työväkivallan ennaltaehkäisy ja hallinta

Mitä opitaan: Työpaikalla tapahtuvien uhka- ja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyä ja hallintaa AVEKKI koulutus- ja toimintatapamallin avulla, haastavien työtilanteiden ennakointia, henkilöstölle suunnittelun ja viestinnän taitoja, tietoa aggressioita aiheuttavista tekijöistä sekä yhteistyön ja oman toiminnan arviointia, keinoja työpaikan turvallisuuden hallintaa sekä itsensä suojaamiseen, yhteisiä toimintatapoja työ- ja asiakasturvallisuuden turvaamiseksi.

Kenelle: Haastavia kohtaamisia työssään kokevat (asiakaspalvelu-, hoivatyö jne.).

Toteutus: Sovitusti työyhteisön tarpeiden mukaan lähiopetuksena, vuorovaikutteiset luennot ja harjoitukset.

Kysy lisää: Päivi Hietaharju, paivi.hietaharju(at)ksao.fi, 020 615 8152.


Kulttuurien tuntemus

Mitä opitaan: Tietämään mitä kulttuuri on ja mitkä asiat kulttuuritaustassa muokkaavat ihmisen toimintaa, eri kulttuurista tulevan asiakkaan ymmärtämistä ja kohtaamista.

Kenelle: Palvelualalla työskenteleville, monikulttuurisessa työkohteessa työskenteleville, asiasta kiinnostuneille.

Toteutus: Sovitaan hakeutuvien kanssa.

Kysy lisää: Pia Karppela, pia.karppela(at)ksao.fi, 020 615 8723.


Raivaussahauskoulutus

Mitä opitaan: Raivaussahauksen ja taimikonhoidon perusteet.

Kenelle: Kaikille omatoimisesta metsänhoidosta kiinnostuneille nykyisille tai tuleville metsänomistajille.

Toteutus: Lähiopetuksena, vuorovaikutteisia luentoja ja käytännön harjoituksia metsässä.

Kysy lisää: Asko Karjalainen, asko.karjalainen(at)ksao.fi, 020 615 8863.


Aloittavan viljelijän koulutus

Mitä opitaan: Opitaan maatilalla työskentelemistä sekä maaseutuyrittämistä. Lisäksi opitaan kasvilajikohtaista tuottamista, eläinlajikohtaista tuotantoa tai hoitamista ja hyvinvoinnista huolehtimista tai luomutuotteiden tuottamista oman henkilökohtaisen kiinnostuksen ja suuntautumisen mukaan. Aloittavan viljelijän koulutus täyttää tilanpidon jatkamiseen vaadittavan koulutusvelvoitteen.

Kenelle: Tilanpitoa jatkaville sekä kaikille maataloustyöskentelystä kiinnostuneille henkilöille.

Toteutus: Opiskelu koostuu maatilalla työskentelystä, lähipäivistä (5-7) sekä osallistumisesta erilaisiin neuvonta- ja koulutustapahtumiin.

Kysy lisää: Anna-Leena Haukkapää, anna-leena.haukkapaa(at)ksao.fi, 020 615 8876.

Päivitetty 29.9.2021