Thomas-analyysi

Mitä opitaan: Itsearviointiin perustuva henkilökohtaisen profiilin analyysi HPA auttaa tarkasti selvittämään arvioitavan henkilön toimintatyyliä työssään. Analyysi kertoo henkilön vahvuuksista, rajoitteista, motivaatiotekijöistä, oma-aloitteisuudesta, kommunikointityylistä, kehittymismahdollisuuksista ja käyttäytymisestä painetilanteessa. Analyysi auttaa oman työtyylin kehittämisessä sekä erilaisten työskentelytapojen ymmärtämisessä ja huomioimisessa. Analyysiä voidaan käyttää myös koko työyhteisön kehittämisessä ja keskinäisen ymmärryksen lisääjänä. Analyysiin voidaan liittää työyhteisön toimintatyylejä käsittelevä koulutus. Thomas –analyysi sopii myös rekrytointitilanteisiin.

Kenelle: Asiasta kiinnostuneille, kokonaisille työyhteisöille, rekrytoijille.

Toteutus: Sovitaan yhteydenoton perusteella:

  • Analysoitavalle lähetetään sähköpostitse linkki itsearvioon. Siinä hän valitsee annetuista vaihtoehdoista itseään nykyisessä työtilanteessa parhaiten ja vähiten kuvaavat sanat.
  • Analysoitava saa henkilökohtaisen palautteen, n. 30 minuuttia.

Kysy lisää: Pia Karppela, pia.karppela(at)ksao.fi, 020 615 8723.


Perehdytys

Mitä opitaan: Perehdytyksen tavoitteet ja toimintatavat, perehdytykseen liittyvät vastuut, perehdytysmenetelmiä käytännössä sekä perehdytyksen suunnittelua ja seurantaa.

Kenelle: Perehdyttäjinä toimiville, esimiehille ja esimiehiksi hakeutuville.

Toteutus: Monimuotototeutus.

Kysy lisää: Pia Karppela, pia.karppela(at)ksao.fi, 020 615 8723.


Kausityöntekijän perehdyttäminen

Mitä opitaan: Perehdyttämisen ja työnohjauksen perustaitoja uuden kausityöntekijän tai lyhytaikaisen sijaisen perehdyttämiseen. Nuoren työntekijän ohjaaminen ja nuoreen työntekijään liittyvää lainsäädäntöä.

Kenelle: Perehdyttäjinä toimiville, esimiehille ja esimiehiksi hakeutuville, kokonaisille työyhteisöille.

Toteutus: Monimuotototeutus.

Kysy lisää: Pia Karppela, pia.karppela(at)ksao.fi, 020 615 8723.


Työhön palaavan työntekijän perehdyttäminen

Mitä opitaan: Asiat joihin pitää kiinnittää huomiota, kun työntekijä palaa työhön pitkän poissaolon jälkeen.

Kenelle: Perehdyttäjinä toimiville, esimiehille ja esimiehiksi hakeutuville, kokonaisille työyhteisöille.

Toteutus: Monimuotototeutus.

Kysy lisää: Pia Karppela, pia.karppela(at)ksao.fi, 020 615 8723.

Päivitetty 30.11.2020