Palvelumuotoilun perusteet

Mitä opitaan: Palvelumuotoilun keskeiset käsitteet, menetelmät ja toimintatavat, palvelumuotoilun hyödyntäminen arkipäivän työssä

Kenelle: Palvelualoilla työskenteleville, asiasta kiinnostuneille, kokonaisille työyhteisöille toiminnan kehittämiseen

Toteutus: Monimuotototeutus, työpaikoille suunnitellut omat kokonaisuudet

Kysy lisää: Pia Karppela, pia.karppela(at)ksao.fi, 020 615 8723


LEANin perusteet

Mitä opitaan: LEAN-menetelmän avulla kehittämään työntekoa ja johtamista. Tavoitteena on tunnistaa ja poistaa hukkaa, keskittyä työn tuottavuuteen ja laatuun. Tekemään asiat kerralla fiksusti oikein.

Kenelle: Asiasta kiinnostuneille, kokonaisille työyhteisöille toiminnan kehittämiseen

Toteutus: Monimuotototeutus, työpaikoille suunnitellut omat kokonaisuudet

Kysy lisää: Pia Karppela, pia.karppela(at)ksao.fi, 020 615 8723


LEAN – Kaizen -menetelmä

Mitä opitaan

Prosessien parantamista Lean 6S-menetelmällä. Asiakkaan tarpeiden mukaista tuotanto- tai palveluprosessin parantamista LEAN-Kaizen menetelmällä,
Lean 6S- mittauksilla ja Lean 5S- järjestyksellä

Kenelle

Asiasta kiinnostuneille, kokonaisille työyhteisöille toiminnan kehittämiseen

Toteutus

Monimuotototeutus, työpaikoille suunnitellut omat kokonaisuudet

Kysy lisää

Minna Parkko,minna.parkko(at)ksao.fi, 020615 8711 tai
Tuija Kaitarinne-Kunnari, tuija.kaitarinne-kunnari(at)ksao.fi, 020 615 5898


Esimiehen lakitieto

Mitä opitaan

Opiskellaan työlainsäädäntöä, työ- ja palvelusuhdesäädöksiä, työsuojelu- ja
työterveyshuoltosäädöksiä ja yhteistoimintalakia

Kenelle

Esimiehenä toimivat tai esimiestehtäviin hakeutuvat

Toteutus

Monimuotototeutus

Kysy lisää

Marja Jordberg-Gilabert, marja.jordberg-gilabert(at)ksao.fi, 020 615 5892


Esimiesviestintä

Mitä opitaan

Oman viestintätyylin tunnistamista ja sen vaikutusta työryhmän jäseniin.
Edistämään keskinäistä vuorovaikutusta työryhmässä, palautteen vastaanottamista sekä rakentavan ja motivoivan palautteen antamista ja haasteellisten tilanteiden hoitamista ratkaisukeskeisesti.

Kenelle

Esimiehenä toimiville tai esimieheksi hakeutuville

Toteutus

Monimuotototeutus

Kysy lisää

Marja Jordberg-Gilabert, marja.jordberg-gilabert(at)ksao.fi, 020 615 5892


Muutoksen haasteet ja mahdollisuudet

Mitä opitaan

Tietämään muutoksen syyt ja tarpeet sekä muutosprosessiin sitoutumista omalla toiminnalla ja esimerkillä. Ohjaamaan ja tukemaan työryhmän jäseniä muutosprosessissa ottaen huomioon ihmisten erilaisuuden. Muutosprosessissa etenemistä suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sekä oikea-aikaista ja avointa viestintää.

Kenelle

Esimiehenä toimiville tai esimiestyöhön hakeutuvilla

Toteutus

Monimuotototeutus

Kysy lisää

Marja Jordberg-Gilabert, marja.jordberg-gilabert(at)ksao.fi, 020 615 5892


Tiimivalmennus esimiehille

Mitä opitaan

Tiimien perustehtävät, tiimin johtaminen, tiimitoiminnan seuraaminen ja
arvioiminen, tiimin muodostuminen, tiimityön aloittaminen, tiimin roolit, tiimin elinkaari, haastavat tilanteet tiimityössä, vuorovaikutustaitoja, tiimien kehittäminen

Kenelle

Esimiehenä toimiville tai esimiestyöhön hakeutuvilla

Toteutus

Monimuotototeutus

Kysy lisää

Pia Karppela, pia.karppela(at)ksao.fi, 020 615 8723


Tiimivalmennus

Mitä opitaan

Tiimityöskentelyn perusteet, tiimien toiminta ja tiimien roolit,
perusvalmiudet tiiminvetäjänä toimimiseen

Kenelle

Tiimityötä tekeville, tiimityöhön siirtyville, kokonaisille työyhteisöille

Toteutus

Monimuotototeutus

Kysy lisää

Pia Karppela, pia.karppela(at)ksao.fi, 020 615 8723


Esimiehen rooli työyhteisössä – tehtävät ja vastuut

Mitä opitaan

Esimiehen valtuudet ja vastuut, oman perustehtävän tunnistaminen, työn tavoitteet ja odotukset, omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamista

Kenelle

Esimiehenä toimiville tai esimiestyöhön hakeutuvilla

Toteutus

Monimuotototeutus

Kysy lisää

Marja Jordberg-Gilabert, marja.jordberg-gilabert(at)ksao.fi, 020 615 5892

Päivitetty 23.11.2020