Talotekniikan perustutkinto

Maahanmuuttajille suunnattu S2-tuettu koulutus

Seuraavan koulutuksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Kenelle

Kiinnostaako sinua kouluttautua putkiasentajaksi? Maahanmuuttajille suunnattu S2-tuettu koulutus kestää noin kaksi vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) perusteella.

Putkiasentajakoulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut rakentamiseen liittyvästä talotekniikasta ja haluat saada koulutuksen, joka mahdollistaa työskentelyn rakennuskohteissa asennustehtävissä sekä antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Työtehtävät

Putkiasentajan työ on haastavaa mutta myös monipuolista ja ihmisläheistä. Putkiasentaja toimii yleensä LVI-alan yritysten palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Työt tehdään rakennustyökohteissa sekä teollisuudessa omalla paikkakunnalla tai ns. komennustöissä vieraalla paikkakunnalla tai ulkomailla. Tyypillisiä putkiasentajan työtehtäviä ovat mm. putkistojen ja niihin kuuluvien laitteiden asennus-, huolto- ja korjaustyöt.

Putkiasennuksen osaamisalan suorittanut putki- tai lämmityslaiteasentaja osaa tehdä mm. uudisrakennuksiin liittyvät vesijohto-, viemäri- ja lämmitysverkoston putkistoasennukset piirustusten ja työselityksen mukaisesti.
Alan työtehtävät ja toimintatavat edellyttävät, että työntekijät kykenevät itsenäiseen ongelmien ratkaisuun ja työskentelyyn, kantavat vastuun omasta työstään ja osaavat arvioida kriittisesti oman työnsä laatua.

Opiskeleminen KSAOssa

Opintojen aikana opit LVI-asennuksen perusteet ja erikoistut putkiasennukseen. Opit teoreettista taustaa LVI-tekniikasta ja teet käytännön töitä. Valmistuttuasi sinulla on valmius asentaa, korjata ja huoltaa lämpö-, vesi- ja viemäristölaitteita.

Koulutus on omaehtoista aikuiskoulutusta. Opiskelu on monimuotoista. Opiskelupaikka on KSAO Utinkatu 44 toimipiste.

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. Opiskeluaikana opiskelijoille kuuluu maksuton lounas. Opiskelijat kustantavat itse mahdolliset muut maksut, esim. opintoihin tarvittavan kirjallisuuden ja pätevyyskorttimaksut.
Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Lisätietoja

Hakuaika ilmoitetaan myöhemmin. 
Opiskelijat valitaan haastattelujen, valintakokeen ja mahdollisen kielitaitotestin perusteella. Ryhmäkoko on vähintään 10 opiskelijaa.

Päivitetty 1.12.2020