Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Maahanmuuttajille suunnattu S2-tuettu koulutus

Kenelle

S2-tuettu tarkoittaa sitä, että suomen kieltä opiskellaan ammattiopintojen lisäksi.

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita ihmisten auttamisesta ja heidän kanssaan työskentelemisestä kasvatus-, hoito- ja hyvinvointialalla. Hoitoalalle tarvitaan miehiä ja naisia!

Koulutus sopii sinulle, jos äidinkielesi ei ole suomi ja tarvitset vielä suomen kielen opintoja. Koulutukseen voi hakea myös, jos äidinkieli on suomi.

Pääsyvaatimuksina ovat peruskoulu tai vastaava, vähintään 18 vuoden ikä ja kielitaitotaso B1.1.

Sosiaali- ja terveysalan koulutukseen hakeutuvien on hyvä ottaa huomioon, että:

  • fyysinen kunto ja henkinen tasapaino pitää olla tarpeeksi hyvä
  • osaa olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa
  • tietää, että tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja krooniset ihottumat ja allergiat voivat vaikeuttaa opiskelua tai myöhemmin työssä olemista
  • ei ole ongelmia alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden väärinkäytön kanssa
  • jos hakijalla on veriteitse tarttuva sairaus, se saattaa estää joissakin työpaikoissa työskentelyn

Työtehtävät

Lähihoitajana voit työskennellä monissa eri toimintaympäristöissä. Osaat kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Lähihoitajan työtehtäviä ovat eri-ikäisten ihmisten kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito sekä kuntoutumisen tukeminen.  Tutkinnnon suorittaneena voit työskennellä alan eri toimipaikoissa sekä avohuollossa mm. päiväkodissa, kotihoidossa, terveyskeskuksessa ja erilaisissa tuetuissa asumis- ja hoitoyksiköissä tai toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Opiskeleminen KSAOssa

Koulutuksen alussa opiskellaan mm. ammattisuomea, tietotekniikkaa ja matematiikkaa. Koulutus kestää 2–3 vuotta. Koulutuksen kesto riippuu aikaisemmista opinnoista ja työkokemuksesta. Opiskelu on päätoimista.

Voit suunnata opintojasi eri osaamisaloihin:

  • lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala
  • mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
  • ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
  • sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
  • vammaistyön osaamisala

Opiskelu on monimuotoista. Opiskelupaikka on KSAO Kauppakatu 1-3 toimipiste Kuusankoskella. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla.

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. Opiskeluaikana opiskelijoille kuuluu maksuton lounas. Opiskelijat kustantavat itse mahdolliset muut maksut, esim. opintoihin tarvittavan kirjallisuuden ja pätevyyskorttimaksut.
Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Lisätietoja

Opiskelijat valitaan kielitestin ja valintakokeen perusteella. Kaikki hakijat kutsutaan kielitestiin. Ne hakijat joiden suomen kielen taito on riittävä, kutsutaan valintakokeeseen. Ryhmäkoko on vähintään 15 opiskelijaa.

Päivitetty 1.12.2020