Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Maahanmuuttajille suunnattu S2-tuettu koulutus kestää noin kaksi vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman perusteella (HOKS). Koulutus alkaa oppimisvalmiuksia tukevilla opinnoilla.

Toimitilahuoltaja

Toimitilahuoltaja tekee siivoustehtäviä, tekstiilienhuoltoa sekä ateriapalvelutehtäviä. Hän toteuttaa myös muita asiakkaiden tarvitsemia palveluja. Opinnoissa keskeistä on kestävän kehityksen edistäminen ja ekologisuus.

Kodinhuoltaja

Kodinhuoltajan tuleva työpaikka voi olla koti, päiväkoti, palvelukoti tai kodinomainen laitos. Työhön voi kuulua siivousta, vaatehuoltoa, ateriapalveluita, asiakkaan avustamista esimerkiksi ruokailussa ja pukemisessa. Kodinhuoltajan työhön kuuluu myös erilaiset asiointitehtävät, kuten käynti postissa, pankissa tai kaupassa.

Koulutuksessa opit

  • Oma-aloitteisuutta, suunnittelutaitoa, tarkkuutta, huolellisuutta ja vastuullisuutta
  • Arvioida itsenäisesti tilanteita ja ratkaista ongelmia
  • Itsenäistä työskentelyä ja ryhmätyötä
  • Asiakaspalvelutaitoja ja työturvallisuuden hallintaa.

Tutkinnon pakollinen osa

  • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen

Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja

  • Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen
  • Kotisiivouspalvelujen tuottaminen

Toimitilahuollon osaamisala, toimitilahuoltaja

  • Perussiivouspalvelut
  • Ylläpitosiivouspalvelut

Valinnaiset tutkinnon osat

Pakollisten tutkinnon osien lisäksi opiskellaan valinnaisia tutkinnon osia.

Opiskeleminen KSAOssa

Koulutus muodostuu lähi-, etä- ja verkko-opinnoista sekä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Opiskelijoiden kanssa tehtävä henkilökohtainen opintojen kehittämissuunnitelma ohjaa opintojen kestoa ja lähiopetuksen sisältöä sekä tutkintotilaisuuksia. Tutkintotilaisuudet suoritetaan aidoissa työtehtävissä työpaikalla tai oppilaitoksessa.

Suomen kieltä opiskellaan koko koulutuksen ajan ammattiopintojen ohessa. Koulutukseen voivat hakea myös ne, joiden äidinkieli on suomi.

Hakijat kutsutaan haastatteluun ja valintakokeeseen sekä mahdolliseen kielitestiin. 

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. Opiskeluaikana opiskelijoille kuuluu maksuton lounas. Opiskelijat kustantavat itse mahdolliset muut maksut, esim. opintoihin tarvittavan kirjallisuuden ja pätevyyskorttimaksut. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Päivitetty 3.6.2021