Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Maahanmuuttajille suunnattu S2-tuettu toteutus

Maahanmuuttajille suunnattu S2-tuettu koulutus kestää noin kaksi vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman perusteella (HOKS). Koulutus alkaa kolme viikkoa kestävällä orientaatiojaksolla.

Toimitilahuoltaja

Toimitilahuoltaja tekee ylläpito- ja perussiivous-, tekstiilinhuolto- sekä ateriapalvelutehtäviä ja toteuttaa muita asiakkaiden tarvitsemia palveluja. Opinnoissa keskeistä on kestävän kehityksen edistäminen ja ekologisuus.

Kodinhuoltaja

Kodinhuoltajan tuleva työpaikka voi olla päiväkoti, koti, palvelukoti tai kodinomainen laitos. Työhön voi kuulua siivousta, vaatehuoltoa, ateriapalveluita, asiakkaan avustamista esimerkiksi ruokailussa ja pukemisessa. Kodinhuoltajan työhön kuuluu myös erilaiset asiointitehtävät, kuten käynti postissa, pankissa tai kaupassa.

Alan vaatimukset

 • Ammatissa tarvitaan oma-aloitteisuutta, suunnittelutaitoa, tarkkuutta, huolellisuutta ja vastuullisuutta.
 • Työssä on osattava arvioida itsenäisesti tilanteita ja ratkaista ongelmia.
 • Toimitilahuoltajan ja kodinhuoltajan on kyettävä sekä itsenäiseen työskentelyyn, että ryhmätyöhön.
 • Ammatissa korostuu asiakaspalvelutaidot ja työturvallisuuden hallinta.
 • Työ edellyttää hyvää fyysistä kuntoa.

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta, kahdesta osaamisalan valinnaisesta tutkinnon osasta, valinnaisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, koostuen ammatillisista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Yhteiset tutkinnonosat ovat: viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Tutkinnon pakolliset osat

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen

Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja

 • Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen
 • Kotisiivouspalvelujen tuottaminen

Toimitilahuollon osaamisala, toimitilahuoltaja

 • Perussiivouspalvelut
 • Ylläpitosiivouspalvelut

Valinnaisia tutkinnon osia ovat mm.

 • Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut
 • Piha-alueen ja huonekasvien hoito
 • Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen
 • Vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen
 • Terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelut
 • Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut
 • Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut
 • tai yksi tutkinnon osa perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (esim. huonekasvien huoltaminen)

Koulutus muodostuu lähi-, etä- ja verkko-opinnoista sekä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Opiskelijoiden kanssa tehtävä henkilökohtainen opintosuunnitelma ohjaa opintojen kestoa ja lähiopetuksen sisältöä sekä tutkintotilaisuuksia, jotka suoritetaan aidoissa työtehtävissä työpaikalla tai oppilaitoksessa.

Suomen kieltä opiskellaan koko koulutuksen ajan ammattiopintojen ohessa. Koulutukseen voivat hakea myös ne, joiden äidinkieli on suomi.

Hakijat kutsutaan haastatteluun ja valintakokeeseen sekä mahdolliseen kielitestiin. 

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. Opiskeluaikana opiskelijoille kuuluu maksuton lounas. Opiskelijat kustantavat itse mahdolliset muut maksut, esim. opintoihin tarvittavan kirjallisuuden ja pätevyyskorttimaksut. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Päivitetty 1.12.2020