Sosiaali- ja terveysalan osatutkinto

Maahanmuuttajille suunnattu S2-tuettu koulutus kestää noin 1,5 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman perusteella (HOKS). Koulutus alkaa oppimisvalmiuksia tukevilla opinnoilla.

Hoiva-avustaja -koulutuksen suorittanut voi hakea sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon ja jatkaa opintoja lähihoitajaksi. Hoiva–avustaja koulutuksessa opiskellaan jo kaksi tutkinnon osaa lähihoitajan tutkinnosta.

Kenelle

Hoiva-avustajan koulutus sopii hoiva-alasta kiinnostuneille: alalle aikoville, alalla työskenteleville ja ammatinvaihtajille.

Ammatissa tarvitset kiinnostusta erityisesti vanhustyöhön. Sinulla pitää olla hyvät vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot ja suomen kielen taito. Tarvitset hyvää terveyttä ja oma-aloitteisuutta.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, niin hänet kutsutaan kielikokeeseen. Koulutukseen on terveydellisiä vaatimuksia.

Työtehtävät

Hoiva-avustajat työskentelevät palveluissa, jotka auttavat asiakkaan hyvinvointia. Työ on vastuullista ja itsenäistä työskentelyä. Voit työskennellä avustavissa tehtävissä ikääntyneiden asumispalvelussa tai kotihoidossa. Ammatissa tarvitset kiinnostusta erityisesti vanhustyöhön. Sinulla pitää olla hyvät vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot ja suomen kielen taito. Tarvitset hyvää terveyttä ja oma-aloitteisuutta.

Työ on eri ikäisten asiakkaiden hoitamista, kuten avustamista ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa ja wc-käynneillä. Hoiva-avustaja ei tee lääkehoitoa eikä ole yksin työvuorossa. Tietotekniikan osaamisesta on ammatissa hyötyä. Hoiva-avustaja voi tehdä myös vuorotyötä.

Opiskeleminen KSAOssa

Koulutuksen alussa on oppimisvalmiuksia tukeva jakso (OPVA), jossa opiskellaan esimerkiksi suomen kieltä, matematiikkaa ja tietokoneen käyttöä. OPVA jaksolta on mahdollista siirtyä hoiva-avustajakoulutukseen omien valmiuksien mukaisesti syksyn 2021 tai kevään 2022 aikana. Hoiva avustaja opinnot kestävät noin 1,5 vuotta.

Hoiva-avustajan koulutus koostuu kahdesta lähihoitajan tutkinnon osasta:

  • Kasvun ja osallisuuden edistäminen / Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
  • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen / Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. Opiskeluaikana opiskelijoille kuuluu maksuton lounas. Opiskelijat kustantavat itse mahdolliset muut maksut, esim. opintoihin tarvittavan kirjallisuuden ja pätevyyskorttimaksut, mikäli opiskelija ei kuulu laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella, jolloin tarvitaan työpaikka.

Päivitetty 2.6.2021