Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Kenelle

Pääsyvaatimuksina ovat vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot, työkokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä ko. alan työpaikka.

Opiskeleminen KSAOssa

Opiskelupaikka on KSAO Utinkatu 44 toimipiste. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Lähiopiskelupäiviä on 2 – 3 kertaa kuukaudessa klo 8-16. 

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista ja valinnaisista tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen
  • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat antavat valmiudet työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä ensisijaisesti aikuisten asiakkaiden tai potilaiden kanssa.

Valinnaiset tutkinnon osat

  • Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö
  • Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö

Jos opiskelija valitsee näistä vain toisen, hän suorittaa valinnaisena tutkinnon osana lisäksi tutkinnon osan tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. 

Koulutukseen on terveydellisiä vaatimuksia. Koulutukseen hakeutumisen
esteitä ovat mm.

  • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Katso terveydentilavaatimukset tästä

Opiskelumaksu

Osallistumismaksua 300 € ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa. Koulutus on mahdollista toteuttaa myös oppisopimuksella, jolloin osallistumismaksua ei peritä.

Päivitetty 1.12.2020