Opiskelijoiden ja henkilöstön loppupalaute etätyöskentelystä ja -opiskelusta

KSAOssa toteutettiin etätyöskentelyn ja -opiskelun loppupalaute henkilöstölle (vastauspros. 67) ja opiskelijoille (vastauspros. 40). Suuri osa vastaajista olisi valmis lisäämään etätyöskentelyä ja -opiskelua jatkossakin. Tuloksia tullaan hyödyntämään mm. koulutuksen lähi-, etä- ja verkkototeutusten yhdistelmän, hybridimallin kehittämisessä.

Opiskelijoiden ohjaus etäopetuksen aikana