KSAOssa on etäopiskelu jatkuu 31.5.2020 saakka.

Työvoimakoulutusta voidaan järjestää lähiopetuksena turvallisuus-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelu-, sosiaali- ja terveysala ja tekniikan S2 opva-jakso koulutuksissa. Koulutukset voidaan toteuttaa valtioneuvoston ohjeistuksen, Kymsoten ja KSAOn turvallisuusohjeet huomioiden ja tehden.

Kesäkuussa järjestetään vain välttämätön lähiopetus väljyys- ja hygieniaohjeita noudattaen.

Opettajat antavat opiskelijoille ohjeita etäopiskeluun liittyvissä asioissa. Etäopetuksen aikana on erityisen tärkeää seurata Wilman viestejä ja tiedotteita.

Opintojen eteneminen ja valmistuminen

Opetus ja ohjaus pyritään toteuttamaan suunnitellusti, jotta jokaisen opiskelijan opinnot etenevät.

Erityisesti varmistetaan keväällä opintonsa päättävien opiskelijoiden valmistuminen, työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen.

Vastuuopettaja on kaikkiin valmistuviin yhteydessä henkilökohtaisesti.

Työelämässä oppiminen jatkuu normaalisti, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja työympäristö on opiskelijalle turvallinen. 

29.5. pidetään valmistujaisjuhla virtuaalisesti.

Etäopiskelun tuki

Jos tarvitset tukea opiskeluusi, ota yhteyttä vastuuopettajaasi tai etäpajojen ohjaajiin.

Etäpajojen ohjaajat

UK85 ja UK44 paja: Milla Seppälä, milla.seppala@ksao.fi, p. 020 61 55152/WhatsApp 040 483 2152 tai Wilma ja Mervi Laamanen, mervi.laamanen@ksao.fi, p. 020 61 56735 tai Wilma

Kauppakatu 1-3 paja: Sirpa Ylätalo, sirpa.ylatalo@ksao.fi, p. 020 61 57579 tai Wilma

Opinto-ohjaajat ja uravalmentajat

Opinto-ohjaajat ja uravalmentajat tukevat sinua opinnoissasi. Yhteystiedot löydät myös Wilmasta.

Opintosihteerit

Opintotoimistot palvelevat etänä. Ota yhteyttä opintosihteeriin sähköpostilla tai puhelimitse.

Opintosihteerien yhteystiedot

Tutkintotodistukset ja opintosuoritusotteet postitetaan kirjeellä. Tarkista, että yhteystietosi ovat oikein Wilmassa.

Opintoetuudet

Opiskelujen viivästymisestä Koronan vuoksi ei seuraa taloudellisia vaikutuksia opiskelijoille.

Katso lisätiedot Wilman tiedotteesta Kelan oppilaitostiedote – Korona ja opintoetuudet. Lisätietoja saat myös Kansaneläkelaitoksen (Kela) sivuilta. www.kela.fi/korona

Opiskeluhuollon palvelut ovat opiskelijoiden käytössä myös poikkeusaikana

Psykologipalvelut poikkeusjärjestelyjen aikana

Psykologipalvelut ovat edelleen opiskelijoiden, vanhempien ja koulun henkilökunnan käytettävissä. Tällä hetkellä ohjeistuksena on etätapaamisten pitäminen ja puhelimitse ja Wilman kautta viestiminen. Akuuteissa tilanteissa kasvokkain tapaaminen voidaan järjestää ja pienehköt, opiskelijan kannalta kriittiset palaverit voidaan pitää koulun linjaa ja huolellisia suojatoimenpiteitä noudattaen.

Psykologin tutkimuksia ei toistaiseksi järjestetä, jollei sitä nähdä akuutisti välttämättömäksi opiskelijan hyvinvoinnin ja oppimisen tuen kannalta. Jos sinulla on jo psykologin aika tai palaveri sovittuna, odota työntekijältä tulevaa ohjeistusta tapaamisen järjestämistä.

Hyvinvoinnin tukea aikuisopiskelijoille poikkeustilanteessa

Kouvolan kaupunki on koonnut linkkejä erilaisiin auttaviin tahoihin. Listan löydät osoitteesta: https://www.kouvola.fi/tukea-kriisiin/ Lisäksi hyviä vinkkejä perheellisille opiskelijoille: Ohjeita vanhemmille: https://www.kouvola.fi/ajankohtaiset/koronavirustiedotus/nain-turvaat-arjen-sujuvuuden-lasten-ja-nuorten-kanssa-poikkeusoloissa/ Tukea mielen hyvinvointiin esimerkiksi Aikuisten mielenterveystalosta osoitteesta: https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/pages/default.aspx

KSAOn ja Kouvolan lukioiden psykologien jakamaa tietoa ja harjoituksia psyykkiseen hyvinvointiin löydät Instagramista nimellä kouvolankoulupsykologit. Halutessasi voit ottaa yhteyttä oppilaitoksen kuraattoriin tai psykologiin, yhteystiedot löydät Wilmasta tiedotteesta Psykologipalvelut poikkeusjärjestelyjen aikana.

Terveydenhoitajapalvelut 23.3.2020 alkaen

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto jää tauolle 23.3. alkaen poikkeustilanteen vuoksi. Heidän työpanostaan tarvitaan muualla Kymsoten toiminnoissa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ei tarjota palveluja toistaiseksi lukuun ottamatta asevelvollisten ennakkoterveystarkastuksia. Ennakkoterveystarkastukset järjestetään oman terveydenhoitajan vastaanotolla.

Jos sinulla on asioita, joissa olisi välttämätöntä saada yhteys opiskeluterveydenhoitajaan, ota yhteyttä psykologiin tai kuraattoriin. He arvioivat tilanteen ja konsultoivat tarvittaessa Kymsoten henkilökuntaa.

Kansainväliset vaihto-opiskelijat

Kaikki KSAOn ulkomailla olleet opiskelijat ovat palanneet kotiin. Lisätietoja keskeytyneiden ja peruuntuneiden ulkomaanjaksojen kustannusten korvaamisesta kv-koordinaattori Auli Haapajärvi, auli.haapajarvi@ksao.fi, puh. 020 615 8809. Lue lisää Koronaviruksen vaikutukset KSAOn opiskelijoiden ulkomailla suoritettaviin opintoihin tästä.

KSAOn hakupalvelut

KSAOn hakutoimisto palvelee sähköpostin ja chatin välityksellä hakutoimisto@ksao.fi.

Lisätietoja

Kysy lisätietoja vastuuopettajalta tai opinto-ohjaajalta.

Päivitetty 6.5.2020