Koulutus

Koulutuskalenterista löytyy ajankohtainen,
avoin koulutustarjontamme,
josta voit myös hakea koulutuksiin.

Alkaviin koulutuksiin saattaa olla peruutuspaikkoja,
joita voi tiedustella suoraan kouluttajilta.

Järjestämme myös koulutuksia
asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Kysy lisää!

Huom! Monilla aloilla on opiskeluun ja työskentelyyn
vaikuttavia terveydellisiä suosituksia.
Tarkista suositukset Opintopolusta.

Lisätietoja:

sähköposti: etunimi.sukunimi@ksao.fi

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, jolla on vähintään
sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä tutkinnon suorittamiseen vaadittava työpaikka. 

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena; lähiopetus, verkko-opinnot, itsenäinen opiskelu ja työpaikalla järjestettävä koulutus.

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaistamisen perusteella. Jos sinulla on tutkinnon perusteiden edellyttämä ammattitaito hankittuna, voit suorittaa tutkinnon ilman tutkintokoulutusta.

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon suorittaminen edellyttää kolmen pakollisen ja vähintään yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Pakolliset  tutkinnon osat

  • Ammatillinen toiminta työvalmennuksessa
  • Asiakkaan työvalmennusprosessissa toimiminen
  • Työelämäosaaminen ja työvalmennuksen vastuuhenkilönä toimiminen

Valinnaiset osat, joista on valittava 1

  • Työvalmennuspalveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen
  • Yrittäjänä toimiminen työvalmennuksessa

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinnossa opiskelija osoittaa osaamisensa ammatillisena toimintana työvalmennuksessa toimien asiakkaan työvalmennusprosessissa ja toimien vastuuhenkilönä työelämäosaamisen ja työvalmennuksen toimialalla.

Valinnaisen tutkinnon osan avulla tutkinnon suorittanut omaa erityisosaamisen joko työvalmennuspalveluiden
kehittämiseen ja tuotteistamiseen tai yrittäjänä toimimiseen työvalmennuksessa.

Tutkinnon perusteet: http://www.oph.fi/download/138628_Tyovalmennuksen_eat_2011_net.PDF

Tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

• sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten
ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
•  sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat,
jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
•  veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opiskelijavalinnat  tehdään  haastattelujen perusteella.
Tutkintokoulutuksen toteutus edellyttää vähintään 10 opiskelijan ryhmäkokoa.

Hinta
Osallistumismaksu 300 € sekä mahdolliset pätevyyskorttimaksut. Maksuja ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää
opiskelunsa. Osallistumismaksun voi maksaa erissä sopimuksen mukaan.

Oppisopimusopiskelijat maksavat vain mahdolliset pätevyyskorttimaksut. 

Lisätietoja
Marja-Leena Kähärä, 020 615 9382, marja-leena.kahara@ksao.fi
koulutustarkastaja Tommi Neuvonen (oppisopimukset), 020 615 8124, tommi.neuvonen@ksao.fi

 

 

 


Takaisin