Laadunhallinta Kouvolan seudun ammattiopistossa

Laadunhallinta on kiinteä ja keskeinen osa ammattiopiston arjen toimintaa. Systemaattisen laadunhallinnan tehtävänä on selkeyttää toiminnan menettelyjä ja osoittaa toiminnan kehittyvä laadukkuus. Laadun jatkuvalla parantamisella vahvistetaan kilpailukykyä ja valmiutta vastata toimintaympäristön muutoksiin.

KSAOn laadunhallinnan perusajatus on toiminnan jatkuva ja systemaattinen parantaminen. Toiminnan eri tasoille asetetaan tavoitteet ja suunnitellaan konkreettiset keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Suunnitelmat toteutetaan yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Saavutettuja tuloksia arvioidaan ja seurataan säännöllisesti. Tulosten perusteella toimintaa kehitetään oikeaan suuntaan.

Jokainen KSAOssa vastaa oman työnsä laadusta. Kun kaikki sitoutuvat tekemään työnsä hyvin, jolloin myös saadaan aikaan oikeita asioita ja vaikuttavia tuloksia.

KSAOn toimintaa ohjaa toimintajärjestelmä. Toimintajärjestelmän tarkoituksena on selkeyttää toimintaa yhteisten pelisääntöjen avulla sekä varmistaa tavoitteiden toteutuminen ja toiminnan laatu. Toimintajärjestelmä on kokonaisvaltainen kehittämisen työväline, jonka avulla suunnitellaan, ohjataan, arvioidaan ja kehitetään toimintaa.

Lisätiedot:
Laura Auvinen, laatupäällikkö
puh. 02061 56766, etunimi.sukunimi@ksao.fi

Toimintajärjestelmän kokonaiskuva