yleiskuvapalkki.jpg

Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO
- vaikuttavaa osaamista -

Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO on monialainen oppilaitos, jossa opiskelee vuosittain runsaat 3000 nuorta ja aikuista ammatillisessa tutkintoperusteisessa koulutuksessa sekä täydennyskoulutuksessa. Henkilökuntaa KSAOssa on noin 200. KSAO toimii tällä hetkellä neljässä eri toimipisteessä Kouvolan alueella. Lisäksi Tiilitiellä ja Anjalassa sijaitsevat oppimisympäristöt. Koulutusta keskitetään entistä enemmän Utinkadun kampusalueelle.

Monipuolisesta tarjonnasta koulutuksia on valittavana yli 60 perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa: Humanististen ja taidealojen, Tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen, Luonnontieteiden, Palvelualojen, Terveys- ja hyvinvointialojen, Tekniikan alojen, Maa- ja metsätalousalojen sekä Kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden puolelta. Täydennyskoulutukset ja maahanmuuttajille suunnattu koulutus täydentävät tarjontaamme.

Ammattilaisia valmistuu vuosittain yli 1 000. Ammatillinen koulutus antaa hyvän mahdollisuuden jatko-opintoihin. Ammatillisen perustutkinnon rinnalla on mahdollista suorittaa myös ylioppilastutkinto.

Kuuntelemme työelämän tarpeita laajentaessamme koulutustarjontaamme. Palvelemme yrityksiä, julkishallinnon organisaatioita ja kolmannen sektorin toimijoita koulutussuunnittelussa ja sopivan koulutusratkaisun löytämisessä. Laajan tarjontamme lisäksi muokkaamme tarpeeseen sopivat koulutustuotteet ja kehittämismallit ja etsimme yhdessä sopivimman rahoituksen.

Työelämässä oppiminen on osa opiskelua, joka voidaan toteuttaa oppisopimuksella ja/tai koulutussopimuksella. Koulutussopimus korvaa aikaisemman ammatilliseen koulutukseen liittyvän työssäoppimisen. Koulutussopimus tarjoaa työnantajalle mahdollisuuden tutustua mahdollisiin tuleviin työntekijöihin ja myös tehdä itsestään mielenkiintoisen työnantajan ammattiin pian valmistuvien parissa. Oppisopimuskoulutus joustavoituu, kun sitä voidaan työnantajan ja opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti yhdistää oppilaitoksessa opiskelemiseen. Opiskelija voi nykyistä helpommin siirtyä oppilaitoksesta tai koulutussopimuksesta oppisopimuskoulutukseen ja tarvittaessa takaisin koulutussopimukseen. Oppisopimuksen kestolle ei ole minimikestoa ja sitä on mahdollista käyttää esimerkiksi kesätöiden opinnollistamisessa.

Kansainvälinen yhteistyö on kasvanut viime vuosina merkittävästi ja toimintamme on palkittu kansainvälisen liikkuvuuden sertifikaatilla.Osa osaamisesta on mahdollista hankkia ulkomailla. Ulkommaan jaksojen rahoittamiseen om mahdollisuus saada apurahaa. Noin sata opiskelijaamme hyödyntää  tätä mahdollisuutta ja lähes saman verran ulkomaalaisia opiskelijjoita saapuu vastavuoroisesti Kouvolaan. KSAOn henkilöstö kansainvälistyy myös vauhdilla.

Vuosikymmenten perinteet kilpailutoiminnassa ovat meillä vahvat. Ammattitaitoa kehittävä kilpailutoiminta on vakiintunut osaksi toimintaamme. Vuosien mittaan kilpailuissa on saavutettu menestystä monella alalla niin SM-, EM- ja MM-tasollakin. Olemme myös mukana Kouvolan Urheiluakatemiassa.

Hankkeet ja yhteistyöprojektit ovat osa toimintaamme. Niiden avulla kehitämme opetusta. Yleensä niiden toteuttamiseen haetaan ulkopuolista rahoitusta viranomaisilta tai muilta tahoilta. Lähes aina ammattiopisto osallistuu hankkeeseen tietyllä omarahoitusosuudella. Suurimmat projektit ovat EU-rahoitteisia.

Tarjoamme myös monipuolisia palveluja. Ammattiopistossa Utinkatu 44:ssa toimii hius- ja kauneudenhoitoalan asiakaspalvelupiste PikkuSalonki ja opetusravintola Pikkukokki. Monilta osastoilta voi myös ostaa erilaisia tuotteita ja palveluja.

 

YHTEYSTIEDOT

Sijaintitiedot

ORGANISAATIO

www.kouvola.fi