Yhteishaun 20.2.-13.3.2018
tarjonta KSAOssa

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp), joka jakaantuu ammatillisiin (145 osp) ja yhteisiin (35 osp) tutkinnon osiin. Opiskelija voi halutessaan sisällyttää tutkintoonsa yksilöllisesti osaamista laajentavia tutkinnon osia. Opintoihin sisältyy työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Opiskelu on monipuolista ja käytännönläheistä. Yhdistelmäopinnoissa opiskelet ammatillisen tutkinnon ohella myös ylioppilastutkinnon. Ammattiopisto antaa myös hyvät jatkokoulutusmahdollisuudet.

Kevään 2018 YHTEISHAUSSA voit hakea elokuussa alkavaan peruskoulupohjaiseen koulutukseen. Hakeminen tapahtuu osoitteessa: www.opintopolku.fi

Haussa olevat alat ja tutkinnot (suluissa paikkojen määrä)

Humanistiset ja taidealat
•    Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto (10)
•    Taideteollisuusalan perustutkinto
    - tuotteen valmistuksen osaamisala, koru- ja pienesinevalmistus (10)
    - sisustusalan osaamisala, sisustaja (10)

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
•    Liiketoiminnan perustutkinto (50)

Luonnontieteet
•    Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto (10)

Palvelualat
•    Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto    
    - kampaajatyön osaamisala (20)
•    Logistiikan perustutkinto
    - yhdistelmäajoneuvon kuljettaja (22)
•    Ravintola- ja catering-alan perustutkinto (20)
•    Turvallisuusalan perustutkinto (20)

Tekniikan alat
•    Autoalan perustutkinto (20)
•    Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto (20)
•    Lentokoneasennuksen perustutkinto (20)
•    Pintakäsittelyalan perustutkinto (10)
•    Prosessiteollisuuden perustutkinto (20)
•    Rakennusalan perustutkinto (20)
•    Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
    - automaatioasentaja (20)
    - sähköasentaja (20)
•    Talotekniikan perustutkinto
    - putkiasentaja (20)
•    Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, muotiassistentti (10)

Terveys- ja hyvinvointialat
•    Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (20)
•    Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (60)

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)
•    Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
   - elektroniikka-asentaja  (20)
•    Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
   - datanomi  (25)

Muu koulutus, ei tutkintotavoitteinen
Ammatilliseen koulutukseen (40)
valmentava koulutus (Valma)

Valman hakuaika 22.5. - 24.7.2018

Lataa tästä kevään 2018 Yhteishaun esitteemme

Tarkempia tietoja tutkinnoista päivitetään sivuille koulutusalojen alle sitä mukaa, kun niiden sisällöt ja ammattinimikkeet tarkentuvat (Ammatillisen koulutuksen uudistus - reformi).