Uudistuva ammatillinen koulutus palvelee työelämää

Yhteistyöllä Kouvolan alueen yritysten sekä julkisten toimijoiden kanssa varmistamme ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuuden, laadun ja ajantasaisuuden sekä ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden Kymenlaaksossa. Opiskelijoiden työpaikalla järjestettävän koulutuksen tueksi koulutamme vuosittain mm. 400-600 uutta työpaikkaohjaajaa.