Työpaikalla järjestettävä koulutus

Työpaikalla järjestettävä koulutus on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua osaamisen hankkimista. Se toteutuu opiskelijan oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaisesti (HOKS) ja  se varmistetaan kirjallisella, määräaikaisella  koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Kestolle ole ylä eikä alarajaa. Työpaikka nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan ja vastaa opiskelijan työturvallisuudesta. Oppilaitos nimeää jokaiselle opiskelijalle ohjaavan opettajan sekä tukee ja kouluttaa työpaikkaohjaajia.

 

 
Hyödynnä eri alojen osaamista!
 
 Linkit

Ohjausmalli - verkkotyökalu työpaikalla järjestettävään koulutukseen

Työpaikkaohjaajakoulutus