Kouvolan seudun ammattiopisto ylläpitää monipuolista ja jatkuvaa
yhteistyötä Kouvolan alueen yritysten sekä julkisten toimijoiden kanssa.
Yhteistyöllä vastataan tehokkaasti ja joustavasti työelämän tarpeisiin
.

 

Työelämäkumppanuus on 
 tasavertaista yhdessä tekemistä ja kehittämistä 

  • Koulutus- ja kehittämisyhteistyötä
  • Kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöprojekteja 
  • Työ- ja elinkeinoelämän vahvaa edustusta ammatillisissa neuvottelukunnissa
  • Työpaikkaohjaajien jatkuvaa koulutusta
  • Työpaikalla järjestettävän koulutuksen kehittämistä
  • Työelämälähtöisiä projekteja
  • Koulutustarpeiden ennakointia ja määrällistä suunnittelua 
  • Räätälöityjä koulutuksia yrityksille ja julkisyhteisöille     
  • Asiantuntijapalveluita 

 

Ammatilliset neuvottelukunnat

Rukkastiimi

Opiskelijoiden työpaikalla järjestettävän koulutuksen tueksi olemme luoneet  työelämälle, opiskelijoille ja opettajille yhteisen ohjaustyökalun verkkoon