Työelämälle

Kouvolan seudun ammattiopistossa työelämäyhteistyö  on monimuotoista. Yhteistyö työelämän ja oppilaitoksen välillä on muotoutunut käsitteeksi työelämäkumppanuus.

TYÖELÄMÄKUMPPANUUS ON TASAVERTAISTA YHDESSÄ TEKEMISTÄ JA KEHITTÄMISTÄ:
  • Luodaan yhdessä uutta tietoa
  • Uudistetaan opetussuunnitelmia
  • Kehitetään ja yhdenmukaistetaan työssä oppimisen käytänteitä 
    Työssäoppimisen ohjauksen avuksi olemme luoneet  verkkotyökalun.


Ammattiosaamisen näytöt työelämäyhteistyönä

Ammattiopistossa toimii näyttötoimikunta jonka tehtävänä on ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu ja toteutus. Toimikunta on koulutuksen järjestäjän asettama toimielin, joka toimii kolme vuotta kerrallaan. Siinä on edustettuina koulutuksen järjestäjä, opettajat, opiskelijat, sekä asianomaisen alan tai alojen työ- ja elinkeinoelämä.

Toimielin on tärkeä osa oppilaitoksen kehittyvää pedagogista toimintaa.