Yhteistyöllä Kouvolan alueen yritysten sekä julkisten toimijoiden kanssa varmistamme ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuuden, laadun ja ajantasaisuuden sekä ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden Kymenlaaksossa. Opiskelijoiden työpaikalla järjestettävän koulutuksen tueksi koulutamme vuosittain mm. 400-600 uutta työpaikkaohjaajaa.  

 Tarjoamme työelämälle ohjaustyökalun työpaikalla järjestettävään koulutukseen 

Työelämäkumppanuus on  tasavertaista yhdessä tekemistä ja kehittämistä 

  • Koulutus- ja kehittämisyhteistyötä
  • Kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöprojekteja 
  • Työ- ja elinkeinoelämän vahvaa edustusta ammatillisissa neuvottelukunnissa
  • Työpaikalla järjestettävän koulutuksen kehittämistä ja työpaikkaohjaajien koulutusta
  • Työelämälähtöisiä projekteja Räätälöityjä koulutuksia yrityksille ja julkisyhteisöille
  • Koulutustarpeiden ennakointia ja määrällistä suunnittelua 
  • Asiantuntijapalveluita